TimelineMar 24, 2015:

12:16 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)
12:12 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)
12:05 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Jan Bušta
(diff)

Mar 23, 2015:

1:19 PM cs/Semantika edited by xkocinc
(diff)
1:17 PM cs/Korpusy edited by xkocinc
(diff)
1:17 PM cs/Slovniky edited by xkocinc
(diff)
1:17 PM cs/Morfologie edited by xkocinc
(diff)
1:16 PM cs/SyntaktickaAnalyza edited by xkocinc
(diff)
1:16 PM dict2_small.png attached to cs/Semantika by xkocinc
1:15 PM vl_anim.gif attached to cs/Semantika by xkocinc
1:14 PM cs/Semantika created by xkocinc
1:14 PM cs/Vyzkum edited by xkocinc
(diff)
1:13 PM synt_tree.png attached to cs/SyntaktickaAnalyza by xkocinc
1:13 PM cs/SyntaktickaAnalyza created by xkocinc
1:13 PM cs/Vyzkum edited by xkocinc
(diff)
1:11 PM majka_nlpportal.png attached to cs/Morfologie by xkocinc
1:11 PM cs/Morfologie created by xkocinc
1:11 PM cs/Vyzkum edited by xkocinc
(diff)
1:10 PM debII_slovniky.png attached to cs/Slovniky by xkocinc
1:09 PM cs/Slovniky created by xkocinc
1:09 PM cs/Vyzkum edited by xkocinc
(diff)
1:08 PM cs/Vyzkum edited by xkocinc
(diff)
1:08 PM metatrans.png attached to cs/Korpusy by xkocinc
1:08 PM corpora.png attached to cs/Korpusy by xkocinc
1:07 PM cs/Korpusy created by xkocinc
1:05 PM cs/Vyzkum edited by xkocinc
(diff)
1:05 PM cs/MainTopics edited by xkocinc
(diff)
1:04 PM cs/Zajimave edited by xkocinc
(diff)
1:04 PM cs/Zajimave edited by xkocinc
(diff)
1:02 PM cs/Zajimave edited by xkocinc
(diff)

Mar 19, 2015:

11:38 AM cs/ProStudenty edited by Zuzana Nevěřilová
(diff)

Mar 17, 2015:

12:05 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)

Mar 16, 2015:

1:29 PM cs/VerbaLex edited by pala
(diff)
11:22 AM cs/LaboratorniSeminar edited by Jan Bušta
(diff)

Mar 12, 2015:

4:32 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
4:07 PM en/NLPCentre edited by xrambous
(diff)
4:04 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xrambous
(diff)

Mar 11, 2015:

11:42 AM cs/LaboratorniSeminar edited by xcapek1
(diff)

Mar 10, 2015:

1:52 PM cs/SketchEngine edited by pala
(diff)
1:49 PM cs/SketchEngine edited by pala
(diff)
1:41 PM cs/ProVerejnost edited by pala
(diff)
1:40 PM cs/ProVerejnost edited by pala
(diff)
1:32 PM Ticket #31 (Make skript pro vyhodnocování metod pro rozšiřování TM) closed by xbusta1
done: poslední verze (pro Skřivánka): …
1:28 PM Ticket #30 (Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí) closed by xbusta1
done
1:22 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)
12:25 PM cs/LaboratorniSeminar edited by xsvobo15
Natural Music Processing (diff)
12:21 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)
12:09 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)

Mar 9, 2015:

12:00 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Miloš Jakubíček
(diff)

Mar 5, 2015:

2:46 PM cs/LaboratorniSeminar edited by xsvec3
(diff)

Mar 3, 2015:

1:41 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)
9:35 AM cs/LaboratorniSeminar edited by xkocinc
(diff)
9:35 AM cs/LaboratorniSeminar edited by xkocinc
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.