wiki:cs/SketchEngine

Version 15 (modified by pala, 9 years ago) (diff)

--

Sketch Engine

!Sketch Engine (SkE) je software, který vyhledává slovní profily (word sketches), sdružuje je na základě gramatických relací a vytváří z korpusu tezaury.

Více informací na http://www.sketchengine.co.uk/.

Přístup k SkE pro různé korpusy je http://ske.fi.muni.cz (nutná autentizace). Ze sítě MU nebo po registraci s univerzitní e-mailovou adresou je použití SkE zdarma. Pro ostatní uživatele je zdarma k dispozici NoSketchEngine.

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/sketch_engine.png

Funkce SketchEngine

  • Word sketches

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/wordsketch.png

  • Word sketch difference

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/wsdiff.png

  • Corpus Architect
  • WebBootCat
  • Wordlists
  • Thesaurus
  • ...

Jak začít se SkE

Daniela Chalupníková, Nikol Volková: Dotazy v CQL (pro Sketch Engine), stručný přehled CQL s důrazem na vyhledávání v českých korpusech, text vznikl v rámci semináře PLIN021: Sémantická analýza v praxi , 2013. PDF

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip