TimelineFeb 24, 2012:

3:03 PM Ticket #4 (článek TSD - WC Cleaner) created by Vít Baisa
napsat článek na TSD o diplomce - čištění stránek na základě …
3:02 PM Ticket #3 (NLP projekty stránka) created by Vít Baisa
zpřehlednit stránku s nlp projekty NLP centra
3:01 PM Ticket #2 (implementace CBLM) created by Vít Baisa
implementovat učící algoritmus s knihovnou networkx

Feb 22, 2012:

11:06 AM Ticket #1 (Vzorový projekt) created by Zuzana Nevěřilová
Změnit stránku projektu Visual Browser tak, aby byla VZOREM pro …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.