Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#8 fixed členové laboratoře do moin xkocinc Vít Baisa
Description

vytvořit makro pro trac, který bude vypisovat z databáze seznam členů laboratoře

#6 fixed PDT2vert@aurora Vašek Vašek
Description

Umístění PDT2vertu se základní dokumentací na auroru.

#5 fixed Článek na TSD, dvoufázové strojové učení Jan Rygl Jan Rygl
Description

Místo ručně nastavené heuristiky u autorských charakteristik použít strojové učení a změřit rozdíl. Napsat o tom.

1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.