Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#17 fixed Vyčištění GNU-FDL slovníku x333279 x333279
Description
  • odstranění nepřeložených slov
  • vyfiltrování dvojic anglická zkratka a co to je v angličtině je
  • odstranění dvojic "anglický název města" - "hl.m. státu"
  • vyfiltrování položek delší než 3 slova, případně vytvoření různých verzí slovníku
#16 done Přidat due date do tracu Vít Baisa Vít Baisa
#14 fixed Clean CPA concordance files Vít Baisa Vít Baisa
Description

Tidy up directory

/corpora/manatee/cpa/conc/

Remove old backups etc.

1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.