Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#25 duplicate Konverze starých .conc souborů pro CPA Vít Baisa Vít Baisa
#26 fixed Skript na extrakci balíků témat z IS Vít Baisa Vít Baisa
#30 done Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí xbusta1 Vít Baisa
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.