Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#20 fixed Databáze + frekvence x383264 x383264
Description

databáze slov k anotování s jejich frekvencí z korpusu

#19 fixed Napsat teoretickou část BP x333279 x333279
Description
  • přehled a srovnání morfologie aj a čj
  • suffixová pole
  • popis dat (CEMAT, GNU-FDL)
#18 fixed Skript na zpracování korpusu CEMAT x333279 x333279
Description
  • z dat vytvořit slovník překladových dvojic
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.