Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#26 fixed Skript na extrakci balíků témat z IS Vít Baisa Vít Baisa
Description

Zuzka spravila skripty: /nlp/nlp.fi.muni.cz/web3/addons/bp.py /nlp/nlp.fi.muni.cz/web3/addons/bp.py

#25 duplicate Konverze starých .conc souborů pro CPA Vít Baisa Vít Baisa
Description

Konvertovat všechny .conc soubory, se kterými pracovali Pražáci v rámci CPA a které jsou ve starém formátu. Nyní je nelze zobrazovat v rozhraní SkE.

#21 fixed teoretická část BP(1) x383264 x383264
Description

tvarosloví

1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.