Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 fixed Vzorový projekt Zuzana Nevěřilová Zuzana Nevěřilová
Description

Změnit stránku projektu Visual Browser tak, aby byla VZOREM pro ostatní projekty. Přidat: klíčová slova, demo, screenshot, odkazy na publikace do ISu, screencast?

#2 fixed implementace CBLM Vít Baisa Vít Baisa
Description

implementovat učící algoritmus s knihovnou networkx

#4 wontfix článek TSD - WC Cleaner Vít Baisa Vít Baisa
Description

napsat článek na TSD o diplomce - čištění stránek na základě podobnosti, absolutně language-independent, popsat lépe vyhodnocení než v diplomce

1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.