wiki:NlpPepperShows

Version 5 (modified by hales, 22 months ago) (diff)

--

Karel Pepper Videos

Short videos of Czech dialogs of Karel Pepper the robot at NLP Centre FI MU
Krátká videa českých dialogů s robotem Karel Pepper v NLP Centru FI MU

List of videos

  1. nice-to-meet-you dialog in Czech / seznamovací dialog v češtině
  2. autonomous-recharge in Czech / automatické dobíjení v češtině
  3. "I can do computations " in Czech / "Umím počítat" v češtině
  4. "I can sing" in Czech / "Umím zpívat" v češtině
  5. Faculty Open Day Invitation in Czech / pozvánka na fakultní den otevřených dveří v češtině
  6. NLP lab invitation in Czech / uvítání v NLP labu v češtině

nice-to-meet-you dialog in Czech / seznamovací dialog v češtině

autonomous-recharge in Czech / automatické dobíjení v češtině

"I can do computations " in Czech / "Umím počítat" v češtině

"I can sing" in Czech / "Umím zpívat" v češtině

Faculty Open Day Invitation in Czech / pozvánka na fakultní den otevřených dveří v češtině

NLP lab invitation in Czech / uvítání v NLP labu v češtině