wiki:NlpPepperShows

Version 1 (modified by hales, 22 months ago) (diff)

--

Karel Pepper Videos

Short videos of Czech dialogs of Karel Pepper the robot at NLP Centre FI MU Krátká videa českých dialogů s robotem Karel Pepper v NLP Centru FI MU

  • nice-to-meet-you dialog in Czech / seznamovací dialog v češtině