IB030 Úvod do počítačové lingvistiky - jaro 2022

informace z jara 2021

Slajdy
postupně doplňovány během semestru.

Programátorský samostatný úkol je nutné odevzdat do 15.května. Odevzdat znamená vložit komprimovaný archív s úkolem do odevzdávárny.

Lingvistický samostatný úkol je nutné dokončit do 1.května, aby bylo možné včas všechna zpracovaná data ohodnotit.

Rozvrh
Út 12:00-14:00 D2
Osnova
Literatura
Hodnocení