IB030 Úvod do počítačové lingvistiky - jaro 2021

informace z jara 2020

Distanční výuka bude probíhat v době rozvrhu formou videokonference ZOOM (pro autentizované v univerzitním ZOOM). Dotazy budou kladeny v průběhu spojení nebo přes diskusní fórum předmětu.

Slajdy
postupně doplňovány během semestru.

Programátorský samostatný úkol je nutné odevzdat do 31.května. Odevzdat znamená vložit komprimovaný archív s úkolem do odevzdávárny.

Lingvistický samostatný úkol je nutné dokončit do 14.května, aby bylo možné včas všechna zpracovaná data ohodnotit.

Odkazy
Rozvrh
Út 10:00-12:00 ZOOM
Osnova
Literatura
Hodnocení
  • závěrečné hodnocení se děje na základě písemné zkoušky a průběžného samostatného úkolu
  • závěrečná písemka (max 80 bodů)
  • průběžný úkol (max 20 bodů) -- podrobné zadání viz 1.přednáška
  • hodnocení -- součet bodů za písemku i úkol (max 100 bodů)
  • rozdíly zk, k, z - různé limity