Juniorstav 2020 registrace
Osobní informace (Personal information)

* Jméno (First name):
* Příjmení (Surname):
* E-mail:
* Země (Country):
* Vysoká škola (Affiliation):
* Fakulta (Faculty):
* Název ústavu nebo katedry (Department):
* Fakturační adresa (Invoice address):
* Město (City):
* PSČ (Postal code):
* IČO (Business Registration No):
* DIČ (VAT No):
* povinné údaje (indicates mandatory fields).Konferenční poplatek (Conference fee)

Platba v měně (payment currency):Příplatek za tištěný sborník (Printed Additional Proceedings) (1210 Kč / 47 €):
Celková cena (Total amount):  

Aktivní účast (Active participants)

* Ročník studia (Year of study):
* Přihlášení do sekce (Select section):
* Název článku česky (Paper name in Czech):
* Název článku anglicky (Paper name in English):
* Abstrakt česky (Abstract in Czech):
* Abstrakt anglicky (Abstract in English):

Další údaje (Other comments)


Další informace pro pořadatele (Message for organizers):
Informaci o ochraně osobních údajů naleznete zde.
Details regarding protection of personal information can be found here