Changes between Version 29 and Version 30 of private/NlpInPracticeCourse/Stylometry


Ignore:
Timestamp:
Oct 21, 2020, 9:56:34 PM (2 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • private/NlpInPracticeCourse/Stylometry

  v29 v30  
  6161pos: 5
  6262expected: on
  63 predicted: onatext: Ahoj, (nejen) pro výlety do víru podivnězimního velkoměsta, či divočiny
  64 venkova, hledá se partnerka přiměřených rozměrů, tvarů a úrovně. Slečny veselé
  65 povahy preferovány; ona je to nejspíš nutnost :-)
  66 morphology: ((u'<s>', u'<s>'), (u'Ahoj', u'N.N.I.S.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'),
  67 (u',', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'(',
  68 u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'nejen', u'T.T.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  69 (u')', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'pro',
  70 u'R.R.-.-.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'v\xfdlety',
  71 u'N.N.I.P.4.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'do', u'R.R.-.-.2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  72 (u'v\xedru', u'N.N.I.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'podivn\u011bzimn\xedho',
  73 u'A.A.N.S.2.-.-.-.-.1.A.-.-.-.-'), (u'velkom\u011bsta',
  74 u'N.N.N.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u',', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  75 (u'\u010di', u'J.^.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'divo\u010diny',
  76 u'N.N.F.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'venkova',
  77 u'N.N.I.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u',', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  78 (u'hled\xe1', u'V.B.-.S.-.-.-.3.P.-.A.A.-.-.-'), (u'se',
  79 u'P.7.-.X.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'partnerka',
  80 u'N.N.F.S.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'p\u0159im\u011b\u0159en\xfdch',
  81 u'A.A.I.P.2.-.-.-.-.1.A.-.-.-.-'), (u'rozm\u011br\u016f',
  82 u'N.N.I.P.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u',', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  83 (u'tvar\u016f', u'N.N.I.P.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'a',
  84 u'J.^.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u'\xfarovn\u011b',
  85 u'N.N.F.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'.', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  86 (u'<s>', u'<s>'), (u'Sle\u010dny', u'N.N.F.P.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'),
  87 (u'vesel\xe9', u'A.A.N.S.1.-.-.-.-.1.A.-.-.-.-'), (u'povahy',
  88 u'N.N.F.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u'preferov\xe1ny',
  89 u'V.s.T.P.-.-.-.X.X.-.A.P.-.-.-'), (u';', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  90 (u'ona', u'P.P.F.S.1.-.-.3.-.-.-.-.-.-.-'), (u'je',
  91 u'V.B.-.S.-.-.-.3.P.-.A.A.-.-.-'), (u'to', u'P.D.N.S.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  92 (u'nejsp\xed\u0161', u'D.g.-.-.-.-.-.-.-.3.A.-.-.-.-'), (u'nutnost',
  93 u'N.N.F.S.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-'), (u':', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'),
  94 (u'-', u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'), (u')',
  95 u'Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'))
  96 Acc: 73.7 +- 2.2% (baseline 50.0%, 10 iterations)
   63predicted: ona
   64text: Ahoj, (nejen) pro výlety do víru podivnězimního velkoměsta, či divočiny venkova, hledá se partnerka přiměřených rozměrů, tvarů a úrovně. Slečny veselé povahy preferovány; ona je to nejspíš nutnost :-)
   65morphology: [
   66     1. <s>           <s>
   67     2. Ahoj          N.N.I.S.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   68     3. ,             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   69     4. (             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   70     5. nejen         T.T.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   71     6. )             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   72     7. pro           R.R.-.-.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   73     8. výlety        N.N.I.P.4.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   74     9. do            R.R.-.-.2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   75    10. víru          N.N.I.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   76    11. podivnězimního  A.A.N.S.2.-.-.-.-.1.A.-.-.-.-
   77    12. velkoměsta    N.N.N.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   78    13. ,             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   79    14. či            J.^.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   80    15. divočiny      N.N.F.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   81    16. venkova       N.N.I.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   82    17. ,             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   83    18. hledá         V.B.-.S.-.-.-.3.P.-.A.A.-.-.-
   84    19. se            P.7.-.X.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   85    20. partnerka     N.N.F.S.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   86    21. přiměřených   A.A.I.P.2.-.-.-.-.1.A.-.-.-.-
   87    22. rozměrů       N.N.I.P.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   88    23. ,             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   89    24. tvarů         N.N.I.P.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   90    25. a             J.^.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   91    26. úrovně        N.N.F.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   92    27. .             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   93    28. <s>           <s>
   94    29. Slečny        N.N.F.P.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   95    30. veselé        A.A.N.S.1.-.-.-.-.1.A.-.-.-.-
   96    31. povahy        N.N.F.S.2.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   97    32. preferovány   V.s.T.P.-.-.-.X.X.-.A.P.-.-.-
   98    33. ;             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   99    34. ona           P.P.F.S.1.-.-.3.-.-.-.-.-.-.-
   100    35. je            V.B.-.S.-.-.-.3.P.-.A.A.-.-.-
   101    36. to            P.D.N.S.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   102    37. nejspíš       D.g.-.-.-.-.-.-.-.3.A.-.-.-.-
   103    38. nutnost       N.N.F.S.1.-.-.-.-.-.A.-.-.-.-
   104    39. :             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   105    40. -             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   106    41. )             Z.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   107]
   108Acc: 73.8 +- 2.1% (baseline 50.0%, 10 iterations)
  97109}}}
  98110You may print more details in `http_server/basic_task.py` after `# print explanation(s)` comment.