Changes between Version 22 and Version 23 of en/NLPSeminarHistory


Ignore:
Timestamp:
Feb 11, 2020, 5:27:27 PM (3 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • en/NLPSeminarHistory

  v22 v23  
  11= Program Laboratorního semináře v uplynulých semestrech = #Program_Laboratorn.2BAO0-ho_semin.2BAOEBWQ-e_v_uplynul.2BAP0-ch_semestrech
  22Tato stránka neobsahuje [[cs/LaboratorniSeminar|program aktuálně probíhajícího semináře]], zachycuje pouze historii uplynulých semestrů Laboratorního semináře.
   3
   4=== Program semináře v jarním semestru 2019 ===
   5
   6|| '''datum''' || '''program''' ||
   7{{{#!th rowspan=2
   8'''20.2.'''
   9}}}
   10|| program semináře na tento semestr ||
   11|| Josef Plch: Substituční segmentér ||
   12{{{#!th rowspan=2
   13'''27.2.'''
   14}}}
   15|| ~~Tomasz Jadczyk: [wiki:/cs/LaboratorniSeminar/2019CardiocudeJadczyk CardioCube - Conversational AI for cardiovascular patients]~~[[br]]moved to April 10  ||
   16|| Marek Medveď: ICAART 2019 ||
   17{{{#!th rowspan=2
   18'''6.3. '''
   19}}}
   20|| Vít Suchomel: žánry ||
   21|| Pavel Rychlý: word2vec - odkrývání magie [http://u.cs.biu.ac.il/~yogo/cvsc2015.pdf Yoav Goldberg -- word embeddings] ||
   22{{{#!th rowspan=1
   23'''Monday 11.3. 12:00'''
   24}}}
   25|| David Sears: [wiki:/cs/LaboratorniSeminar/2019MusicologySears Collocations in music? What systematic musicology can learn from corpus linguistics] ||
   26{{{#!th rowspan=1
   27'''13.3.'''
   28}}}
   29|| Hien Thi Ha: NLP of Vietnamese ||
   30{{{#!th rowspan=1
   31'''20.3.'''
   32}}}
   33|| Marie Stará: Automatické vytváření definic ||
   34{{{#!th rowspan=3
   35'''27.3.'''
   36}}}
   37|| Vít Novotný: Trains of Thought in Informations Retrieval (10") ||
   38|| Dávid Lupták: Effective Indexing, Searching and Querying of Structures (10") ||
   39|| Adam Rambousek: Systém pro tezaury odborné terminologie ||
   40{{{#!th rowspan=1
   41'''3.4. '''
   42}}}
   43|| ~~Štěpán Balážik: TBA~~[[br]]moved to April 24 ||
   44{{{#!th rowspan=2
   45'''10.4.'''
   46}}}
   47|| Tomasz Jadczyk: [wiki:/cs/LaboratorniSeminar/2019CardiocudeJadczyk CardioCube - Conversational AI for cardiovascular patients]  ||
   48|| Aleš Horák: robot [https://nlp.fi.muni.cz/projects/pepper Karel Pepper] ||
   49{{{#!th rowspan=1
   50'''17.4.'''
   51}}}
   52|| Martin Víta: [http://cs.rochester.edu/nlp/rocstories/ Story Cloze Task], [https://github.com/facebookresearch/InferSent Facebook InferSent] ||
   53{{{#!th rowspan=3
   54'''24.4.'''
   55}}}
   56|| Vit Novacek: [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/LaboratorniSeminar/dsi_research_overview.pdf Biomedical Discovery Informatics Using Knowledge Graphs] ||
   57|| Štěpán Balážik: Rozvrhbot s robotem Pepper ||
   58|| Petr Zelina: Better fasttext word embeddings for Czech ||
   59{{{#!th rowspan=2
   60'''15.5.'''
   61}}}
   62|| Adam Bajger: neural PoS tagger with fastText embeddings ||
   63|| Vítek Suchomel: Bigger, cleaner and richer web corpora ||
   64{{{#!th rowspan=2
   65'''22.5.'''
   66}}}
   67|| Radoslav Sabol: Answer selection and GPU computing in Metacentrum ||
   68|| Ondřej Svoboda: [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/LaboratorniSeminar/RIDICS_Svoboda_Staroceska_hyperlemmatizace_20190522.pdf​ Lemmatizace a morfologické značkování korpusů historické češtiny (období 1300-1500)] ||
   69
   70
  371
  472=== Program semináře v podzimním semestru 2018 ===