Changes between Version 14 and Version 15 of en/NLPSeminarHistory


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2016, 1:28:18 PM (7 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • en/NLPSeminarHistory

  v14 v15  
  11= Program Laboratorního semináře v uplynulých semestrech = #Program_Laboratorn.2BAO0-ho_semin.2BAOEBWQ-e_v_uplynul.2BAP0-ch_semestrech
  22Tato stránka neobsahuje [[cs/LaboratorniSeminar|program aktuálně probíhajícího semináře]], zachycuje pouze historii uplynulých semestrů Laboratorního semináře.
   3
   4=== Program semináře v jarním semestru 2015 === #seminar_jaro2015
   5
   6|| '''datum''' || '''program''' ||
   7{{{#!th rowspan=3
   8'''17.2.'''
   9}}}
   10|| program semináře na tento semestr ||
   11|| předmět [[https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/wiki/private/AdvancedNlpCourse|Advanced NLP]] ||
   12|| meeting COST akce ENeL ||
   13{{{#!th rowspan=3
   14'''24.2.'''
   15}}}
   16|| Mgr internship  ||
   17|| zahraniční PGS  ||
   18|| Miloš Jakubíček:  Vyhodnocování word sketchů (III), http://corpus.tools, správa dlouho běžících procesu ve SkE ||
   19{{{#!th rowspan=2
   20'''3.3.'''
   21}}}
   22|| Zuzka Nevěřilová: workshop PARSEME ||
   23|| Zuzka Nevěřilová: MWE ||
   24{{{#!th rowspan=4
   25'''10.3.'''
   26}}}
   27|| Návrhy nových směrů na FI - do 31.3. ||
   28|| Všichni: výstup na Milošovku :) ||
   29|| Lucia Kocincová: GAČR - info pro uchazeče o grant ||
   30|| Jana Rusinková: web NLP očami copywritera ||
   31{{{#!th rowspan=3
   32'''17.3.'''
   33}}}
   34|| [[http://commonsensereasoning.org/winograd.html| Winograd Schema Challenge]] ||
   35|| Jana Rusinková: klasifikace dokumentů ||
   36|| Lucia Kocincová: vizualizace korpusových dat ||
   37{{{#!th rowspan=2
   38'''24.3.'''
   39}}}
   40|| Vítek Suchomel: spam ve webových korpusech ||
   41|| Honza Bušta: klasifikace Creative Language ||
   42{{{#!th rowspan=4
   43'''31.3.'''
   44}}}
   45|| [https://www.muni.cz/events/calendar/55861120 Business Research Forum MUNI] ||
   46|| Vítek Baisa: extrakce vícejazyčné terminologie ||
   47|| Vítek Baisa: novinky ve SketchEngine ||
   48|| Vítek Baisa: [http://alt.qcri.org/semeval2015/task15/ SemEval 2015, task 15]: report ||
   49{{{#!th rowspan=2
   50'''7.4.'''
   51}}}
   52|| Ján Švec: Automatické budovanie webového korpusu ||
   53|| Tomáš Čapek: update k Sholva a Czechtris ||
   54{{{#!th rowspan=3
   55'''14.4.'''
   56}}}
   57|| Provozní řád - přístup do serverovny ||
   58|| Dita Salajková: Počítačová simulace sociální role ||
   59|| Honza Bušta: průběžné výstupy klasifikace Creative Language ||
   60{{{#!th rowspan=2
   61'''21.4.'''
   62}}}
   63|| Vojta Kovář: Doplňování a korekce interpunkce v češtině ||
   64|| Lucia Kocincová: new visualizations in Sketche Engine; usability testing and tracking tools ||
   65{{{#!th rowspan=2
   66'''28.4.'''
   67}}}
   68|| Word Embeddings ||
   69|| Ondra Svoboda: parser ijáček, parsování z pohledu slovosledu ||
   70{{{#!th rowspan=3
   71'''5.5.'''
   72}}}
   73|| Marek Medveď: nové výsledky v QA ||
   74|| Kristýna Zemková: jednoduše syntax a interpunkce ||
   75|| Vítek Baisa: překladoví kandidáti pomocí kolokací ||
   76{{{#!th rowspan=2
   77'''12.5.'''
   78}}}
   79|| Honza Rygl: další aplikace SIR ||
   80|| Adam Rambousek: DEBWrite - dictionary application in one-click ||
  381
  482