Changes between Version 3 and Version 4 of cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2014, 10:02:23 AM (10 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka

  v3 v4  
  99   ''We may hope that machines will eventually compete with men in all purely intellectual fields. But which are the best ones to start with? Even this is a difficult decision. Many people think that a very abstract activity, like the playing of chess, would be best. It can also be maintained that it is best to provide the machine with the best sense organs that money can buy, and then teach it to understand and speak English. This process could follow the normal teaching of a child. Things would be pointed out and named, etc. Again I do not know what the right answer is, but I think both approaches should be tried.''
  1010
  11 Dnes, po více než 60 letech, víme mnohem více, avšak Turingovy otázky nás trápí stále: co musí umět inteligentní počítač, abychom mu mohli říkat „inteligentní“? Máme počítačové programy, které umí [http://cs.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue hrát šachy], máme programy, které umí [http://cs.wikipedia.org/wiki/Samo%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD_auto řídit auto], existuje počítač, který vyhrál hru Riskuj. V každém z uvedených případů bychom se zdráhali mluvit o počítači, který někomu nebo něčemu rozumí.
   11Dnes, po více než 60 letech, víme mnohem více, avšak Turingovy otázky nás trápí stále: co musí umět inteligentní počítač, abychom mu mohli říkat „inteligentní“? Máme počítačové programy, které umí [http://cs.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue hrát šachy], máme programy, které umí [http://cs.wikipedia.org/wiki/Samo%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD_auto řídit auto], existuje počítač, který vyhrál hru Riskuj. V každém z uvedených případů bychom se však zdráhali mluvit o počítači, který někomu nebo něčemu rozumí.
  1212
  1313== Tak aspoň mluvící stroje ==
  1414
  15 Ukazuje se, že k mluvícím a myslícím strojům vede velmi dlouhá cesta, o které ani přesně nevíme, zda je schůdná. Vědecké úsilí o tuto oblast se rozdělilo na různé podúkoly. Jedním z nich je i zpracování přirozeného jazyka, totiž snaha o vytváření takových počítačových programů, které budou pracovat, ''jako kdyby rozuměly našemu lidskému jazyku''.
   15Ukazuje se, že k mluvícím a myslícím strojům vede velmi dlouhá cesta, o které ani přesně nevíme, zda je schůdná. Vědecké úsilí o tuto oblast se rozdělilo na různé podúkoly. Jedním z nich je i '''zpracování přirozeného jazyka''', totiž snaha o vytváření takových počítačových programů, které budou pracovat, ''jako kdyby rozuměly našemu lidskému jazyku''.
  1616
  17 Ani tento podúkol není snadný. Věty v přirozeném jazyce se skládají ze slov, která mají různé tvary i různé funkce. Slova jsou ve větě poskládána určitým způsobem a pokud je přeskládáme, věta může úplně změnit význam. Lidé jsou kreativní, a tak si vymýšlejí nová slova a stará slova používají v nových významech. Věty v přirozeném jazyce vypadají někdy zcela nelogicky nebo dokonce nepravdivě, a přesto jim rozumíme. A konečně, věta pronesená určitou osobou v určitém čase a místě může znamenat něco docela jiného, než tatáž věta pronesená někým jiným někde jinde. Všechny tyto aspekty zkoumáme odděleně i dohromady na tzv. jazykových i mimojazykových rovinách.
   17Ani tento podúkol není snadný. Texty v přirozeném jazyce se skládají z vět, které na sebe navazují. Věty se skládají ze slov, která mají různé tvary i různé funkce. Slova jsou ve větě poskládána určitým způsobem a pokud je přeskládáme, věta může úplně změnit význam. Lidé jsou kreativní, a tak si vymýšlejí nová slova a stará slova používají v nových významech. Věty v přirozeném jazyce vypadají někdy zcela nelogicky nebo dokonce nepravdivě, a přesto jim rozumíme. A konečně, věta pronesená určitou osobou v určitém čase a místě může znamenat něco docela jiného, než tatáž věta pronesená někým jiným někde jinde. Všechny tyto aspekty zkoumáme odděleně i dohromady na tzv. jazykových i mimojazykových rovinách.
  1818
  1919== Přehled rovin zkoumání přirozeného jazyka ==
   
  2121|| || popis || příklad ||
  2222|| lexikální rovina || slovní zásoba a její proměny || Co je to ''step''? Druh krajiny? Tanec? Anglicky ''krok''? ||
  23 || morfologická rovina || slovní tvary a způsob tvoření nových slov || Jak skloňovat slovo ''step''? Jak skloňovat slovo ''Siri''? ||
   23|| morfologická rovina || slovní tvary a způsob tvoření nových slov || Jak skloňovat slovo ''step''? Jak skloňovat slovo ''lalulá''? ||
  2424|| syntaktická rovina || shlukování slov do větších celků (frází), organizace frází ve větě || Je nějaký rozdíl mezi frázemi ''hodný syn nehodného otce'' a ''nehodný syn hodného otce''? ||
  2525|| logická rovina || reprezentace vět pomocí logických formulí || Když je Petra Pavlovou sestrou, je Pavel Petřiným bratrem? Když je Petra Pavlovou životní láskou, je Pavel Petřinou životní láskou? ||
  26 || sémantická rovina || význam celku a význam jednotlivých částí || Co znamená ''pět na stole v českých''? ||
   26|| sémantická rovina || význam celku a význam jednotlivých částí || Co znamená ''pět na stole v českých''? Kdo zemřel v tomto novinovém titulku: ''Žárlivost dovedla ženu až k vraždě. Její druh útok nožem nepřežil''? ||
  2727|| pragmatická rovina || význam promluvy v kontextu || Co se děje, když někdo řekne ''Můžete mi prosím podat sůl?'' ||
  2828