Changes between Version 1 and Version 2 of cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2014, 9:28:29 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka

  v1 v2  
  1515Ukazuje se, že k mluvícím a myslícím strojům vede velmi dlouhá cesta, o které ani přesně nevíme, zda je schůdná. Vědecké úsilí o tuto oblast se rozdělilo na různé podúkoly. Jedním z nich je i zpracování přirozeného jazyka, totiž snaha o vytváření takových počítačových programů, které budou pracovat, ''jako kdyby rozuměly našemu lidskému jazyku''.
  1616
  17 Ani tento podúkol není snadný. Věty v přirozeném jazyce se skládají ze slov, která mají různé tvary i různé funkce. Slova jsou ve větě poskládána určitým způsobem a pokud je přeskládáme, věta může úplně změnit význam. Lidé jsou kreativní, a tak si vymýšlejí nová slova a stará slova používají v nových významech. Věty v přirozeném jazyce vypadají někdy zcela nelogicky nebo dokonce nepravdivě, a přesto jim rozumíme. A konečně, věta pronesená určitou osobou v určitém čase a místě může znamenat něco docela jiného, než tatáž věta pronesená někým jiným někde jinde. Všechny tyto aspekty zkoumáme odděleně i dohromady na tzv. jazykových rovinách.
   17Ani tento podúkol není snadný. Věty v přirozeném jazyce se skládají ze slov, která mají různé tvary i různé funkce. Slova jsou ve větě poskládána určitým způsobem a pokud je přeskládáme, věta může úplně změnit význam. Lidé jsou kreativní, a tak si vymýšlejí nová slova a stará slova používají v nových významech. Věty v přirozeném jazyce vypadají někdy zcela nelogicky nebo dokonce nepravdivě, a přesto jim rozumíme. A konečně, věta pronesená určitou osobou v určitém čase a místě může znamenat něco docela jiného, než tatáž věta pronesená někým jiným někde jinde. Všechny tyto aspekty zkoumáme odděleně i dohromady na tzv. jazykových i mimojazykových rovinách.
  1818
  1919== Přehled rovin zkoumání přirozeného jazyka ==
  2020
  21 
   21|| || popis || příklad ||
   22|| lexikální rovina || slovní zásoba a její proměny || Co je to ''step''? Druh krajiny? Tanec? Anglicky ''krok''? ||
   23|| morfologická rovina || slovní tvary a způsob tvoření nových slov || Jak skloňovat slovo ''step''? Jak skloňovat slovo ''Siri''? ||
   24|| syntaktická rovina || shlukování slov do větších celků (frází), organizace frází ve větě || Je nějaký rozdíl mezi frázemi ''hodný syn nehodného otce'' a ''nehodný syn hodného otce''? ||
   25|| logická rovina || reprezentace vět jako logických formulí || Když je Petra Pavlovou sestrou, je Pavel Petřiným bratrem? Když je Petra Pavlovou životní láskou, je Pavel Petřinou životní láskou? ||
   26|| sémantická rovina || význam celku a význam jednotlivých částí || Co znamená ''pět na stole v českých''? ||
   27|| pragmatická rovina || význam promluvy v kontextu || Co se děje, když někdo řekne ''Můžete mi prosím podat sůl?'' ||