wiki:cs/Zaciname

Version 1 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Kapesní průvodce začínajících spolupracovníků NLPlab

Úvod

Zde se mohou zájemci o spolupráci s Laboratoří zpracování přirozeného jazyka dozvědět o jejím chodu, právech a povinnostech jejích členů. Samozřejmě všem zájemcům rádi vše vysvětlíme i osobně a zodpovíme případné dotazy. Je ale velmi těžké touto formou předat opravdu všechny důležité informace a zároveň posluchače nezahltit a tímto zcela zbytečně neodradit. Doporučujeme se tedy s informacemi o laboratoři předem seznámit na této stránce.

Vzhledem k tomu, že následující text je pravděpodobně jediným takto rozsáhlým dokumentem, který, alespoň v nejbližší době, speciálně pro NLPlab vznikne, a navíc vzhledem k faktu, že se jím pravděpodobně nebudete nikdy "prokousávat" podruhé, čtěte prosím se zvýšenou pozorností. Pokud nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Vítány jsou rovněž veškeré náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření textu, zvláště pokud reflektují vaše vlastní tápání v některých otázkách.

První kroky

Ještě bych se chtěl zeptat aneb Chcete mě vůbec?

Takto a podobně se ptá mnoho perspektivních zájemců o spolupráci s naší laboratoří - z pochybností vás jistě vyvede stránka Odpovědi na často kladené otázky?.

Jaké úkoly?

Abyste získali základní představu, jaké úkoly na vás v NLPlab čekají, je na našich stránkách k dispozici:

Nenechte se prosím odradit poněkud kryptickým označením a stručností některých zadání. I velmi jednoduchý úkol je často skoro nemožné výstižně popsat několika slovy - každý zadavatel na požádání rád poskytne detailnější informace.

Zadání úkolů je třeba rovněž chápat spíše jako náměty k zamyšlení. Navíc je často možné, že je možné je díky nově vytvořeným nástrojům řešit jinak, lépe a radostněji (nebo byly třeba v rámci jiných úkolů vyřešeny). Nebojte se nám tedy napsat upřesňující návrhy a náměty na změny. Očekáváme je.

Dále si prosím povšimněte, že mnoho úkolů (s případnými modifikacemi a upřesněními) může sloužit také jako podklad pro bakalářský projekt, bakalářskou, nebo dokonce diplomovou práci. Jistě se nebráníme jakémukoliv rozšiřování úkolů, takže klidně přijďte s návrhem na nový úkol, který by zapadal do náplně práce NLPlab.

Komu se přihlásit?

Pokud jste se to tedy rozhodli s námi zkusit, případně máte dokonce vybrány úkoly, které vás zaujaly, napište e-mailem nebo přímo zajděte za Pavlem Rychlým (pary@fi.muni.cz) nebo za Alešem Horákem (hales@fi.muni.cz), oba sedíme v kanceláři B313, často však býváme v NLPlab (B206 a B203 - levé křídlo - budova B, druhé podlaží, prostřední a největší "akvárium"). Podle domluvy vám zřídíme účty na vybraných počítačích NLPlab a zařídíme, aby vaše karta dokázala otevřít dveře.

V laboratoři

Síťová jména pracovních stanic v NLPlab jsou uvedena na nalepených štítcích. Na všech strojích je nainstalována distribuce Debian GNU/Linux. Počítač sol obsahuje Microsoft Windows, je tudíž jediný, který může být (obyčejně) beztrestně resetován. Je k dispozici několik CD-RW mechanik, DVD-ROM/R/RW mechanika, skenery, barevná laserová tiskárna, některé počítače jsou vybaveny televizní kartou.

Jako WWW server pro potřeby NLPlab (např. systém nlpis) slouží počítač athena. Uživatelé si mohou ve svém domovském adresáři na serveru aurora vytvořit standardní adresář public_html a přistupovat k souborům umístěným do tohoto adresáře pomocí URL http://nlp.fi.muni.cz/~uzivatelske_jmeno/.

Počítače NLPlab jsou standardně začleněny do distribuce hesel v rámci FI. Část programů je instalovaná lokálně, část je přístupná pomocí modulů (celofakultní moduly jsou přístupné na všech strojích NLP), některé je možné spustit jen na serveru aurora. V případě zjištění jakýchkoli závad, případně požadavků na instalaci nového software, se obraťte na správce počítačů prostřednictvím e-mailové adresy nlpunix@aurora.fi.muni.cz.

Pokud zůstáváte při kratším opuštění laboratoře přihlášeni, jste povinni vaši relaci uzamknout (např. pomocí programu xlock). Kdykoliv odcházíte na delší dobu, nezapomeňte zkontrolovat, že jste se korektně odhlásili (počítače samozřejmě nevypínejte). Jestliže odcházíte jako poslední, zkontrolujte, zda jsou zavřená okna na kličku a jsou zhasnutá světla. Při odchodu nemusíte používat kartu, stačí, když stisknete silně hnědé tlačítko u dveří a současně strčíte do dveří. Zkontrolujte správné dovření dveří.

Přečtěte si další informace? důležité pro práci v NLPlab.