Changes between Version 6 and Version 7 of cs/Zaciname


Ignore:
Timestamp:
Jul 31, 2014, 1:18:54 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Zaciname

  v6 v7  
  1 = Kapesní průvodce začínajících spolupracovníků NLPlab = #Kapesn.2BAO0_pr.2BAW8-vodce_za.2BAQ0A7Q-naj.2BAO0-c.2BAO0-ch_spolupracovn.2BAO0-k.2BAW8_NLPlab
  2 == Úvod == #A.2BANo-vod
   1= Kapesní průvodce začínajících spolupracovníků CZPJ =
   2
   3== Úvod ==
  34Pokud vás zajímá práce v Centru zpracování přirozeného jazyka (CZPJ), měli byste vědět o jeho chodu a právech a povinnostech členů Centra. Všem zájemcům rádi samozřejmě vše vysvětlíme i osobně. Pokud  nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Vítány jsou rovněž veškeré  náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření tohoto textu, zvláště pokud  reflektují vaše vlastní tápání v některých otázkách.   
  45
  5 == První kroky == #Prvn.2BAO0_kroky
   6== První kroky ==
  67=== Ještě bych se chtěl zeptat ... aneb Chcete mě vůbec? ===
  78Takto a podobně se ptá mnoho zájemců o spolupráci s Centrem - z pochybností vás jistě vyvede stránka [[cs/FAQ| Odpovědi na často kladené otázky]].
  89
  9 === Jaké úkoly? === #Jak.2BAOk_.2BAPo-koly.3F
  10 Abyste získali základní představu, jaké úkoly na vás v NLPlab čekají, je na našich stránkách k dispozici:
   10=== Jaké úkoly? ===
   11Abyste získali základní představu, jaké úkoly na vás v CZPJ čekají, je na našich stránkách k dispozici:
  1112
  12  * [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php?status=1&submit=1&login=-1 seznam nabízených projektů z NLPlab]
   13 * [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php?status=1&submit=1&login=-1 seznam nabízených projektů z CZPJ]
  1314
  1415 * [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php seznam témat BP a DP]
   
  2021Dále  si prosím povšimněte, že mnoho úkolů (s případnými modifikacemi a  upřesněními) může sloužit také jako podklad pro bakalářský projekt,  bakalářskou, nebo dokonce diplomovou práci. Jistě se nebráníme  jakémukoliv rozšiřování úkolů, takže klidně přijďte s návrhem na nový  úkol, který  by zapadal do náplně naší práce.   
  2122
  22 === Komu se přihlásit? === #Komu_se_p.2BAVk-ihl.2BAOE-sit.3F
   23=== Komu se přihlásit? ===
  2324Pokud  jste se to tedy rozhodli s námi zkusit, případně máte dokonce vybrány   úkoly, které vás zaujaly, napište e-mailem nebo přímo zajděte za Pavlem  Rychlým ([mailto:pary@fi.muni.cz]) nebo za Alešem Horákem ([mailto:hales@fi.muni.cz]),  oba sedíme v kanceláři B313, často však býváme v CZPJ (B206 a B203 -  levé křídlo -  budova B, druhé podlaží, prostřední a největší „akvárium“). Můžete také zajít za některým z [[cs/Lide#pgs|postgraduálních studentů]] v CZPJ.
  2425
  2526Podle domluvy vám zřídíme účty na vybraných počítačích  CZPJ a zařídíme, aby vaše karta dokázala otevřít dveře.   
  2627
  27 === V akváriu === #V_laborato.2BAVk-i
   28=== V akváriu ===
  2829Síťová  jména pracovních stanic v CZPJ jsou uvedena na nalepených štítcích.  Na všech strojích je nainstalována distribuce Debian [http://nlp.fi.muni.cz/cs/JakVzniklSvet GNU/Linux]. Výkonné servery jsou stroje `aura` a `alba`. K dispozici jsou tiskárny, skener i plotter.
  2930
  30 Jako  WWW server pro potřeby NLPlab (např. systém nlpis) slouží počítač  `athena`. Uživatelé si mohou ve svém domovském adresáři na serveru `aurora`  vytvořit standardní adresář public_html a přistupovat k souborům  umístěným do tohoto adresáře pomocí URL [http://nlp.fi.muni.cz/%7Euzivatelske_jmeno/ http://nlp.fi.muni.cz/~uzivatelske_jmeno/]. 
   31Jako  WWW server pro potřeby CZPJ (např. systém nlpis) slouží počítač  `athena`. Uživatelé si mohou ve svém domovském adresáři na serveru `aurora`  vytvořit standardní adresář public_html a přistupovat k souborům  umístěným do tohoto adresáře pomocí URL [http://nlp.fi.muni.cz/%7Euzivatelske_jmeno/ http://nlp.fi.muni.cz/~uzivatelske_jmeno/]. 
  3132
  32 Počítače CZPJ jsou standardně začleněny do distribuce hesel v rámci FI. Část programů je instalovaná lokálně, část je přístupná pomocí modulů  (celofakultní moduly jsou přístupné na všech strojích NLP), některé je  možné spustit jen na serverech `aurora`, `athena` nebo `alba`. V případě zjištění jakýchkoli  závad, případně požadavků na instalaci nového software, se obraťte na  správce počítačů prostřednictvím e-mailové adresy  [mailto:nlpunix@aurora.fi.muni.cz].   
   33Počítače CZPJ jsou standardně začleněny do distribuce hesel v rámci FI. Část programů je instalovaná lokálně, část je přístupná pomocí modulů  (celofakultní moduly jsou přístupné na všech strojích CZPJ), některé je  možné spustit jen na serverech `aurora`, `athena` nebo `alba`. V případě zjištění jakýchkoli  závad, případně požadavků na instalaci nového software, se obraťte na  správce počítačů prostřednictvím e-mailové adresy  [mailto:nlpunix@aurora.fi.muni.cz].   
  3334
  3435Pokud zůstáváte při kratším opuštění laboratoře přihlášeni, jste povinni vaši relaci uzamknout (např. pomocí programu `xlock`).  Kdykoliv odcházíte na delší dobu, nezapomeňte zkontrolovat, že jste se  korektně odhlásili.  Jestliže  odcházíte jako poslední, zkontrolujte, zda jsou zavřená okna na kličku a  jsou zhasnutá světla. Při odchodu nemusíte používat kartu, stačí, když  stisknete silně hnědé tlačítko u dveří a současně strčíte do dveří.  Zkontrolujte správné dovření dveří.