Changes between Version 3 and Version 4 of cs/Zaciname


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2014, 11:46:30 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Zaciname

  v3 v4  
  11= Kapesní průvodce začínajících spolupracovníků NLPlab = #Kapesn.2BAO0_pr.2BAW8-vodce_za.2BAQ0A7Q-naj.2BAO0-c.2BAO0-ch_spolupracovn.2BAO0-k.2BAW8_NLPlab
  22== Úvod == #A.2BANo-vod
  3 Zde  se mohou zájemci o spolupráci s Laboratoří zpracování přirozeného  jazyka dozvědět o jejím chodu, právech a povinnostech jejích členů.  Samozřejmě  všem zájemcům rádi vše vysvětlíme i osobně a zodpovíme případné dotazy.  Je ale velmi těžké touto formou předat opravdu všechny důležité  informace a zároveň posluchače nezahltit a tímto zcela zbytečně  neodradit. Doporučujeme se tedy s informacemi o laboratoři předem  seznámit na této stránce. 
  4 
  5 Vzhledem  k tomu, že následující text je pravděpodobně jediným takto rozsáhlým  dokumentem, který, alespoň v nejbližší době, speciálně pro NLPlab  vznikne,  a navíc vzhledem k faktu, že se jím pravděpodobně nebudete  nikdy "prokousávat"  podruhé, čtěte prosím se zvýšenou pozorností. Pokud  nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Vítány jsou rovněž veškeré  náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření textu, zvláště pokud  reflektují vaše vlastní tápání v některých otázkách.   
   3Pokud vás zajímá práce v Centru zpracování přirozeného jazyka (CZPJ), měli byste vědět o jeho chodu a právech a povinnostech členů Centra. Všem zájemcům rádi samozřejmě vše vysvětlíme i osobně. Pokud  nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Vítány jsou rovněž veškeré  náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření tohoto textu, zvláště pokud  reflektují vaše vlastní tápání v některých otázkách.   
  64
  75== První kroky == #Prvn.2BAO0_kroky
  8 === Ještě bych se chtěl zeptat aneb Chcete mě vůbec? ===
  9 Takto a podobně se ptá mnoho perspektivních zájemců o spolupráci s naší laboratoří - z pochybností vás jistě vyvede stránka [[cs/FAQ| Odpovědi na často kladené otázky]].
   6=== Ještě bych se chtěl zeptat ... aneb Chcete mě vůbec? ===
   7Takto a podobně se ptá mnoho zájemců o spolupráci s Centrem - z pochybností vás jistě vyvede stránka [[cs/FAQ| Odpovědi na často kladené otázky]].
  108
  119=== Jaké úkoly? === #Jak.2BAOk_.2BAPo-koly.3F
   
  1412 * [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php?status=1&submit=1&login=-1 seznam nabízených projektů z NLPlab]
  1513
  16 
  1714 * [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php seznam témat BP a DP]
  18 
  19 
  2015
  2116Nenechte  se prosím odradit poněkud kryptickým označením a stručností některých  zadání. I velmi jednoduchý úkol je často skoro nemožné výstižně popsat  několika slovy - každý zadavatel na požádání rád poskytne detailnější  informace.   
  2217
  23 Zadání  úkolů je třeba rovněž chápat spíše jako náměty k zamyšlení. Navíc je  často možné, že je možné je díky nově vytvořeným nástrojům řešit jinak,  lépe a radostněji (nebo byly třeba v rámci jiných úkolů vyřešeny).  Nebojte se nám tedy napsat upřesňující návrhy a náměty na změny.  Očekáváme je.
   18Zadání  úkolů je třeba rovněž chápat spíše jako náměty k zamyšlení. Navíc je  často možné, že je možné je díky nově vytvořeným nástrojům řešit jinak,  lépe a radostněji (nebo byly třeba v rámci jiných úkolů vyřešeny).  Nebojte se nám tedy napsat upřesňující návrhy a náměty na změny.  Očekáváme je.
  2419
  25 Dále  si prosím povšimněte, že mnoho úkolů (s případnými modifikacemi a  upřesněními) může sloužit také jako podklad pro bakalářský projekt,  bakalářskou, nebo dokonce diplomovou práci. Jistě se nebráníme  jakémukoliv rozšiřování úkolů, takže klidně přijďte s návrhem na nový  úkol, který  by zapadal do náplně práce NLPlab.   
   20Dále  si prosím povšimněte, že mnoho úkolů (s případnými modifikacemi a  upřesněními) může sloužit také jako podklad pro bakalářský projekt,  bakalářskou, nebo dokonce diplomovou práci. Jistě se nebráníme  jakémukoliv rozšiřování úkolů, takže klidně přijďte s návrhem na nový  úkol, který  by zapadal do náplně naší práce.   
  2621
  2722=== Komu se přihlásit? === #Komu_se_p.2BAVk-ihl.2BAOE-sit.3F
  28 Pokud  jste se to tedy rozhodli s námi zkusit, případně máte dokonce vybrány   úkoly, které vás zaujaly, napište e-mailem nebo přímo zajděte za Pavlem  Rychlým ([mailto:pary@fi.muni.cz]) nebo za Alešem Horákem ([mailto:hales@fi.muni.cz]),  oba sedíme v kanceláři B313, často však býváme v NLPlab (B206 a B203 -  levé křídlo -  budova B, druhé podlaží, prostřední a největší  "akvárium").  Podle domluvy vám zřídíme účty na vybraných počítačích  NLPlab a zařídíme, aby vaše karta dokázala otevřít dveře.   
   23Pokud  jste se to tedy rozhodli s námi zkusit, případně máte dokonce vybrány   úkoly, které vás zaujaly, napište e-mailem nebo přímo zajděte za Pavlem  Rychlým ([mailto:pary@fi.muni.cz]) nebo za Alešem Horákem ([mailto:hales@fi.muni.cz]),  oba sedíme v kanceláři B313, často však býváme v CZPJ (B206 a B203 -  levé křídlo -  budova B, druhé podlaží, prostřední a největší „akvárium“).  Podle domluvy vám zřídíme účty na vybraných počítačích  CZPJ a zařídíme, aby vaše karta dokázala otevřít dveře.   
  2924
  30 === V laboratoři === #V_laborato.2BAVk-i
  31 Síťová  jména pracovních stanic v NLPlab jsou uvedena na nalepených štítcích.  Na všech strojích je nainstalována distribuce Debian [http://nlp.fi.muni.cz/cs/JakVzniklSvet GNU/Linux].  Počítač sol obsahuje Microsoft Windows, je tudíž jediný, který může být  (obyčejně) beztrestně resetován. Je k dispozici několik CD-RW mechanik,  DVD-ROM/R/RW mechanika, skenery, barevná laserová tiskárna, některé  počítače jsou vybaveny televizní kartou.
   25=== V akváriu === #V_laborato.2BAVk-i
   26Síťová  jména pracovních stanic v CZPJ jsou uvedena na nalepených štítcích.  Na všech strojích je nainstalována distribuce Debian [http://nlp.fi.muni.cz/cs/JakVzniklSvet GNU/Linux]. Výkonné servery jsou stroje `aura` a `alba`. K dispozici jsou tiskárny, skener i plotter.
  3227
  33 Jako  WWW server pro potřeby NLPlab (např. systém nlpis) slouží počítač  athena. Uživatelé si mohou ve svém domovském adresáři na serveru aurora  vytvořit standardní adresář public_html a přistupovat k souborům  umístěným do tohoto adresáře pomocí URL [http://nlp.fi.muni.cz/%7Euzivatelske_jmeno/ http://nlp.fi.muni.cz/~uzivatelske_jmeno/]. 
   28Jako  WWW server pro potřeby NLPlab (např. systém nlpis) slouží počítač  `athena`. Uživatelé si mohou ve svém domovském adresáři na serveru `aurora`  vytvořit standardní adresář public_html a přistupovat k souborům  umístěným do tohoto adresáře pomocí URL [http://nlp.fi.muni.cz/%7Euzivatelske_jmeno/ http://nlp.fi.muni.cz/~uzivatelske_jmeno/]. 
  3429
  35 Počítače  NLPlab jsou standardně začleněny do distribuce hesel v rámci FI. Část  programů je instalovaná lokálně, část je přístupná pomocí modulů  (celofakultní moduly jsou přístupné na všech strojích NLP), některé je  možné spustit jen na serveru aurora. V případě zjištění jakýchkoli  závad, případně požadavků na instalaci nového software, se obraťte na  správce počítačů prostřednictvím e-mailové adresy  [mailto:nlpunix@aurora.fi.muni.cz].   
   30Počítače CZPJ jsou standardně začleněny do distribuce hesel v rámci FI. Část programů je instalovaná lokálně, část je přístupná pomocí modulů  (celofakultní moduly jsou přístupné na všech strojích NLP), některé je  možné spustit jen na serverech `aurora`, `athena` nebo `alba`. V případě zjištění jakýchkoli  závad, případně požadavků na instalaci nového software, se obraťte na  správce počítačů prostřednictvím e-mailové adresy  [mailto:nlpunix@aurora.fi.muni.cz].   
  3631
  37 Pokud zůstáváte při kratším opuštění laboratoře přihlášeni, jste povinni vaši relaci uzamknout (např. pomocí programu `xlock`).  Kdykoliv odcházíte na delší dobu, nezapomeňte zkontrolovat, že jste se  korektně odhlásili (počítače samozřejmě nevypínejte).  Jestliže  odcházíte jako poslední, zkontrolujte, zda jsou zavřená okna na kličku a  jsou zhasnutá světla. Při odchodu nemusíte používat kartu, stačí, když  stisknete silně hnědé tlačítko u dveří a současně strčíte do dveří.  Zkontrolujte správné dovření dveří.   
   32Pokud zůstáváte při kratším opuštění laboratoře přihlášeni, jste povinni vaši relaci uzamknout (např. pomocí programu `xlock`).  Kdykoliv odcházíte na delší dobu, nezapomeňte zkontrolovat, že jste se  korektně odhlásili.  Jestliže  odcházíte jako poslední, zkontrolujte, zda jsou zavřená okna na kličku a  jsou zhasnutá světla. Při odchodu nemusíte používat kartu, stačí, když  stisknete silně hnědé tlačítko u dveří a současně strčíte do dveří.  Zkontrolujte správné dovření dveří.   
  3833
  3934Přečtěte si [[cs/ProStudenty| další informace]] důležité pro práci v NLPlab.