Changes between Initial Version and Version 1 of cs/XTractor


Ignore:
Timestamp:
Jul 1, 2014, 1:33:34 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/XTractor

  v1 v1  
   1= CD-DA X-Tractor = #CD-DA_X-Tractor-1
   2 * [[cs/CD-DA_X-Tractor#rrip| Rychlo-rippování]]
   3 * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#menu Co znamenají jednotlivé položky v Menu?
   4 * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#lista Nástrojová lišta]
   5 * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#info Další informace o nastavení programu]
   6   * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#cd Karta "CD"]
   7   * Karta "MP3":
   8     * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#mp3_general '"General" nastavení']
   9     * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#lame Lame Encoder]
   10   * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#vorbis Formát Vorbis]
   11   * Karta "Misc":
   12     * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#m3u '"M3U playlist"']
   13     * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#macros '"Filename macros"']
   14 * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#segment Uložení určité části CD]
   15
   16
   17
   18Domovská stránka programu (licencovaného pomocí ''Gnu Public License'') se nachází na adrese[http://sourceforge.net/projects/xtractor/ http://sourceforge.net/projects/xtractor/].
   19
   20CD-DA X-Tractor je jednoduchý, rychlý program pro digitální zálohování zvuku pomocí počítačových CD mechanik. Pokud váš HW podporuje ''Digital Audio Extraction'' (DAE) a má nainstalovaný ASPI ovladač, je X-Tractor připraven číst zvuk přímo z hudebního CD a ukládat jej na pevný disk buď ve formátu WAV, [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/Mpeg_audio_layer_3 MP3] nebo [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/Ogg_Vorbis Ogg_Vorbis]. Pro převod fo formátu MP3 je implementována podpora kodérů [http://bladeenc.mp3.no/ BladeEncoder] i [http://www.sulaco.org/mp3 Lame Encoder]. X-Tractor má své kořeny v programu '''AKRip'''.[[BR]][[BR]][[BR]]
   21
   22== Rychlo-rippování ==#rrip
   23 1. Spusťte program. Zástupce by se měl nacházet: '''Start''', menu '''Programy''' ==> '''CD-DA X-Tractor''', položka '''CD-DA X-Tractor'''.
   24
   25
   26 1. Nastavte mechaniku, kterou chcete použít ke čtení dat (nabídka '''Options''', položka '''CD''', roletová lišta '''Drive'''). [[BR]]
   27
   28   * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor02.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR] (obr 2. Nabídka nastavení CD.)
   29[[BR]][[BR]]Vložte audio CD do mechaniky a stiskněte tlačítko '''Refresh''' (v hlavním okně první zleva). Pokud chcete, aby program vypisoval obsah CD při svém spouštění, aktivujte položku '''Autoscan TOC''' v nabídce '''Options''' na kartě '''CD'''.
   30
   31 1. Nastavte pracovní adresář pro soubory a jejich výstupní zvukový formát: karta '''Output''' (v menu '''Options'''). Ze zvukových formátů jsou k dispozici ''Raw audio'', ''WAV'', ''Lame encoder'', ''Blade Encoder'' (není součástí programu, nutná externí instalace) a ''Ogg Vorbis Encoder''. [[BR]]
   32
   33   * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor03.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR] (obr 3. Nabídka nastavení Output Options.)
   34 1. Nyní zvolte zvukové stopy, které chcete zálohovat. Pokud chcete zvolit všechny stopy, docílíte toho pomocí položky '''Select All''' v nabídce '''Edit'''. Pro automatizaci selekce programem aktivujte položku '''Autocheck tracks'''v nabídce '''Options''' - první karta.
   35
   36
   37 1. Jestliže budete převádět data do formátu MP3, zkontrolujte nastavení vlastností v nabídce '''Options''', položka'''MP3''' (viz násl. obr.). [[BR]]
   38
   39   * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor04.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR] (obr 4. Nabídka nastavení zvukového formátu MP3.)
   40[[BR]][[BR]]Pokud jde o '''bitrate''', platí zde pravidlo: Čím vyšší, tím kvalitnější, avšak zároveň tím větší spotřeba volného místa na disku (kvůli velikostem souborů). Rozumné rozmezí se nalézá mezi 128 až 192 Kb/s. Dále vřele doporučuji zapnout položku '''Enable VBR''', která aktivuje funkci proměnlivého toku dat záznamu (bitrate). Při nenáročných hudebních partiích je tok menší, zatímco při náročných je tomu naopak. Tímto způsobem nepřicházíte o kvalitu zvuku a zároveň je celková velikost souboru (oproti normálnímu MP3 souboru) mnohem menší. Pokud chcete automatické ukládání ID3 informací do souborů, aktivujte položku '''Enable ID3 Tags'''.
   41
   42 1. Jestliže jste neaktivovali položku '''Enable CDDB''' v nabídce '''Tools''' (pro zaslání dotazu na CDDB nutno použít tlačítko '''Refresh''') a chcete editovat jména skladeb, klikněte levým tlačítkem myši na skladbu a zvolte položku'''Rename''' v nabídce '''Edit''' nebo na skladbu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte položku se stejným jménem.
   43
   44
   45 1. Pokud jste aktivovali '''Enable ID3 Tags''' (viz dva body zpět) a nemáte přístup k CDDB, nastavte nyní ručně ID3 informace pro vaše CD pomocí [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#tag prvního tlačítka zprava v hlavním okně programu]: [[BR]]
   46
   47   * [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor05.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR] (obr 5. Nastavení ID3 informací o CD.)
   48 1. Pomocí druhého tlačítka zleva zpusťte extrakci (a komprimaci).
   49
   50== Co znamenají jednotlivé položky v Menu? == #Co_znamenaj.2BAO0_jednotliv.2BAOk_polo.2BAX4-ky_v_Menu.3F
   51=== File === #File
   52
   53 * '''Refresh CD''' znovu načte obsah CD vloženého do mechaniky. Stejného výsledku docílíte stisknutím tlačítka'''Refresh''' na nástrojové liště.
   54
   55
   56 * '''Rip Tracks''' začne ukládat na disk skladby, které jsou zaškrtnuty.
   57
   58
   59 * '''Rip Segment''' uloží individálně označenou část CD na disk. Používá se pro [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#segment extrakci části skladby nebo několik skladeb do jednoho souboru].
   60
   61
   62 * '''Exit''' ukonči program.
   63
   64
   65
   66=== Edit === #Edit
   67
   68 * '''Rename''' umožní přejmenování zvolené položky (označené v hlavním okně).
   69
   70
   71 * '''Select All''' aktivuje označení všech stop (pro uložení na disk).
   72
   73
   74 * '''Invert Selection''' Obrátí současné nastavení stop pro zálohování (aktivní na neaktivní a naopak).
   75
   76
   77
   78=== Options === #Options
   79
   80 * '''CD Settings''' vyvolá dialogové okno nastavení CD. Používá se pro [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/CD-DA_X-Tractor#cd selekci čtecí mechaniky a dalších vlastností].
   81
   82
   83 * '''Output Options''' se použije pro nastavení pracovního adresáře pro ukládání skladeb a volbu výstupního zvukového formátu.
   84
   85
   86 * '''MP3 Settings''' umožní nastavit bitrate (i VBR), ID3, CRC.
   87
   88
   89 * '''CDDB settings''' obsahuje nastavení CDDB serveru (CGI) a HTTP proxy.
   90
   91
   92 * '''Edit ID3 Tag''' poskytuje editaci ID3 informací.
   93
   94
   95 * '''Hicolor Buttons''' nastaví pěknější, 24-bitové obrázky pro tlačítka na nástrojové liště.
   96
   97
   98
   99=== Tools === #Tools
   100
   101 * '''Enable ID3''' je další z míst, kde se aktivuje/deaktivuje použití ID3 tagů.
   102
   103
   104 * '''Enable CDDB''' - Pokud je aktivní, dotazuje se (při každém stisknutí tlačítka '''Refresh''') CDDB databáze na možné informace o CD, které slouží jako základ ID3 tagů.
   105
   106
   107
   108=== Help === #Help
   109
   110 * '''About CD-DA X-Tractor''' ukáže základní informace o programu (současně používanou verzi) a verzi programu BladeEnc, pokud je nainstalován.
   111
   112
   113 * '''Topics''' spustí nápovědu v internetovém prohlížeči.
   114
   115
   116
   117== Nástrojová lišta == #N.2BAOE-strojov.2BAOE_li.2BAWE-ta
   118[http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor06.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR](obr 6. Nástrojová lišta.) *  '''Refresh''' znovu načte obsah právě vloženého CD.
   119
   120
   121 *  '''Rip''' spustí proces zálohování skladeb, které jste označili.
   122
   123
   124 *  '''Options''' otevře dialog, ve kterém měníte nastevení programu.
   125
   126
   127 *  '''ID3 Edit''' umožní editaci ID3 informací.
   128
   129
   130
   131== Další informace o nastavení programu == #Dal.2BAWEA7Q_informace_o_nastaven.2BAO0_programu
   132(spustíte tlačítkem '''Options''' - třetí zleva - na nástrojové liště)[[BR]][[BR]][[BR]]
   133
   134=== CD === #CD
   135
   136 * '''Read Algorithm''' nastaví algoritmus pro čtení. Pokud není výsledný zvuk v pořádku nebo se vám nedaří převod, zkuste jiná nastavení, která jsou zde k dispozici.
   137
   138
   139 * '''Jitter Correction''' - Pokud je nastavena na '''Always''', program bude vždy kontrolovat data ve výstupním souboru pomocí překryvného (dublovaného) čtení. Při nastavení '''On Error''' použije tuto korekci pouze v případě, že mechanika ohlásí chybu čtení. (Přesun dat z CD probíhá rychleji, než při volbě "Always".)
   140
   141
   142 * '''Read Track''' je maximální počet snímků, které se budou číst najednou (některé mechaniky nemohou číst více jak 27 snímků).
   143
   144
   145 * '''Jitter Check''' je počet snímků, které se program pokouší porovnat při aktivované korekci.
   146
   147
   148 * '''Overlap''' - Počet snímků, které budou dublovaně kontrolovány. Počet musí být nejméně 2 krát větší, než je hodnota použitá v předchozím nastavení.
   149
   150
   151 * '''Reset''' nastaví původní hodnoty pro '''Jitter Correction'''.
   152
   153
   154
   155=== MP3 - General === #MP3_-_General
   156
   157 * '''Bitrate''' umožňuje zvolit bitovou šířku záznamového souboru (pozn. při použití VBR - Variable Bit Rate - tato položka reprezentuje minimální bitrate).
   158
   159
   160 * '''Enable ID3 Tags''' - K souborům budou přidány ID3v1 informace (ID3v2 nejsou zatím podporovány). Pokud nebyly před zálohováním vloženy žádné informace o CD, ID3 tagy nebudou vytvořeny ani v případě, že byla tato položka aktivní.
   161
   162
   163 * '''Generate CRC''' způsobí vytváření CRC pro každý zvukový (MP3) snímek.
   164
   165
   166 * '''Original''' nastaví příznak "Original" v MP3 souboru.
   167
   168
   169 * '''Copyright''' nastaví příznak "Copyright" v MP3 souboru.
   170
   171
   172 * '''Private''' nastaví příznak "Private" v MP3 souboru.
   173
   174
   175
   176=== MP3 - Lame Encoder === #MP3_-_Lame_Encoder
   177
   178 * '''VBR Quality''' s hodnotami 0 až 9, kde 0 představuje nejvyšší kvalitu, při které se prodlužuje celkový čas převodu (doporučuje se nastavit 4 nebo méně).
   179
   180
   181 * '''Write VBR Header''' způsobí zapsání hlavičky VBR do MP3 souboru. Ta napomáhá přehrávačům určit správnou délku souboru (skladby).
   182
   183
   184
   185=== Vorbis === #Vorbis
   186[http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor11.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR](obr 7. Nastavení formátu Ogg Vorbis.) * '''VBR Bitrate''' nastaví šířku průměrného VBR.
   187
   188
   189 * '''Version''' se používá k popisu více verzí stejné skladby. Bývá uložena v hlavičce souboru.
   190
   191
   192 * '''Description''' umožňuje krátký popis obsahu skladby.
   193
   194
   195 * '''Genre''' specifikuje žánr, do kterého hudba patří.
   196
   197
   198 * '''Date''' uloží informace o dnu nahrávky.
   199
   200
   201 * '''Location''' = místo pořízení nahrávky
   202
   203
   204 * '''Copyright''' obsahuje informace o možném použití kopie.
   205
   206
   207
   208Informace o formátu '''Ogg Vorbis''' naleznete na www stránce NLP - [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/Ogg_Vorbis Ogg_Vorbis].[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   209
   210=== Misc - M3U playlist === #Misc_-_M3U_playlist
   211
   212 * '''Enabled''' - Jestliže je tato položka aktivní, po převodu skladeb bude vytvořen soubor, ve kterém budou uložena jména a informace o extrahovaných skladbách ve formátu M3U.
   213
   214
   215
   216=== Misc - Filename Macros === #Misc_-_Filename_Macros
   217[http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor12.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR](obr 8. Nabídka nastavení M3U playlistu a maker určujících automatickou skladbu jmen souborů.)[[BR]][[BR]]Zde si můžete zvolit, jak budou automaticky pojmenovány vzniklé soubory. Mechanismus pracuje takto:
   218
   219 1. Jestliže napíšete do políčka makro, bude použito. '''$T''' bude nahrazeno číslem skladby, '''$N''' jménem skladby,'''$A''' jménem skupiny nebo umělce a '''$L''' titulem alba. Ostatní "makra" - '''$COKOLI''' - budou ignorována. Malý příklad najdete na předchozím obrázku.
   220
   221
   222 1. Jestliže není vloženo žádné makro, avšak soubory byly přejmenovány (ručně nebo pomocí CDDB), pak bude použito jejich jméno pro výstupní soubor.
   223
   224
   225 1. Jinak bude soubor pojmenován: '''Track x.příp''', kde "x" je číslo skladby a ".příp" je přípona zvukového formátu, který byl nastaven pro výstupní soubor.
   226
   227
   228
   229=== Uložení určité části CD === #Ulo.2BAX4-en.2BAO0_ur.2BAQ0-it.2BAOk_.2BAQ0A4Q-sti_CD
   230Pokud potřebujete uložit z CD jen část jedné či více skladeb nebo sloučit více skladeb v jednu, otevřete si okno '''Rip segment''' v nabídce '''File'''. [[BR]]
   231
   232[http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR]!inline:xtractor13.jpg [http://nlp.fi.muni.cz/moin-web/cs/BR BR](obr 9. Uložení určité části zvukového CD.)[[BR]][[BR]]Horní posuvník reprezentuje počáteční snímek segmentu a spodní naopak koncový. Při kliknutí vlevo/vpravo od posuvníku jej můžete posouvat na začátek současné/příští skladby. Dále můžete vložit počáteční a koncový snímek ručně. Délka vámi zvoleného segmentu se ukáže ve formátu '''''!minuty:sekundy:snímky''''' (jeden snímek je '''''1/75 sekundy'''''). Na předchozím obrázku je např. nastaveno uložení druhé a třetí skladby do jednoho souboru.