Changes between Version 27 and Version 28 of cs/Vyzkum


Ignore:
Timestamp:
Mar 31, 2015, 11:32:08 AM (8 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Vyzkum

  v27 v28  
  55
  66= Výzkum =
  7 Centrum zpracování přirozeného jazyka se zaměřuje na výzkum a aplikace v oblasti [[cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka|zpracování přirozeného jazyka]]. Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pracovišti  podobného zaměření a studentům nabízíme výměnné pobyty na partnerských  univerzitách mimo republiku. Výsledky hojně publikujeme na konferencích, výsledky v podobě softwaru nebo datových zdrojů si můžete [[cs/LangToolsLinks|vyzkoušet]].
   7Centrum zpracování přirozeného jazyka se zaměřuje na výzkum a aplikace v oblasti [[cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka|zpracování přirozeného jazyka]]. Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pracovišti  podobného zaměření, výsledky publikujeme na mezinárodních konferencích, mnoho výsledků v podobě softwaru nebo datových zdrojů si můžete [[cs/LangToolsLinks|vyzkoušet]].
  88
  9 Protože oblastí zájmu je více, rozdělili jsme je do následujících sekcí. V každé z nich jsou odkazy na konkrétní aplikace nebo datové zdroje.
   9Počítačové zpracování přirozeného jazyka obvykle probíhá odděleně na jednotlivých jazykových a mimojazykových úrovních. V každé z následujících sekcí popisujeme stručně dosažené aplikované výsledky (tj. software nebo datové zdroje).
  1010
  1111 * [[cs/Korpusy| Korpusy]]
  1212
   13  metodika a software pro budování korpusů, zaměřený na webové korpusy, detekce kódování, detekce duplicit (deduplikace), korpusy "na jedno kliknutí", indexování korpusů, korpusový manažer [[cs/SketchEngine|SketchEngine]]
   14
  1315 * [[cs/Slovniky| Slovníky]]
  1416
  15  * [[cs/Morfologie| Morfologie]]
   17  slovníková platforma DEB, specializované elektronické slovníky, multimédia, překladové slovníky, slovník slovesných rámců [[cs/VerbaLex|VerbaLex]]
   18
   19 * [[cs/Morfologie| Morfologická analýza]]
   20
   21  morfologický analyzátor pro slovanské jazyky a pro angličtinu
  1622
  1723 * [[cs/SyntaktickaAnalyza| Syntaktická analýza]]
  1824
  19  * [[cs/Semantika| Sémantika]]
   25  syntaktické analyzátory pro češtinu, slovenštinu a angličtinu, úplná syntaktická analýza, parciální analýza, experimentální a výukové syntaktické analyzátory
   26
   27 * [[cs/Semantika| Sémantická analýza]]
   28
   29  lexikální a sémantické sítě, český [[cs/WordNet|WordNet]], ontologie, rozpoznání tématu, rozpoznání anaforických vztahů, parafráze, logika a odvozování, textové vyplývání
  2030
  2131== Projekty a jejich výsledky ==
   
  2333 * [[cs/GrantoveProjekty|Grantové projekty CZPJ]]
  2434
   35  informace o grantových projektech, na kterých se CZPJ podílí nebo podílelo jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel
   36
  2537 * [[cs/Publikace|Publikace členů CZPJ]]
   38
   39  recenzované publikace členů CZPJ na národních a mezinárodních konferencích a workshopech, včetně bibliografického záznamu
  2640
  2741 * [[cs/LangToolsLinks|Lingvistické nástroje vytvořené v CZPJ]]
  2842
  29  * [[cs/VerbaLex|VerbaLex]]
  30 
  31  * [[cs/SketchEngine|SketchEngine]]
  32 
  33  * [[cs/Hadoop|Použití systému Hadoop v CZPJ]]
   43  vyzkoušejte si některé lingvistické nástroje, které jsme v CZPJ vyvinuli
  3444
  3545== Další informace ==