Changes between Initial Version and Version 1 of cs/VetnyRozbor


Ignore:
Timestamp:
Mar 5, 2014, 3:03:29 PM (7 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/VetnyRozbor

  v1 v1  
   1= Čtyři věci, které jste nevěděli o větném rozboru = #A.2BAQw-ty.2BAVk-i_v.2BARs-ci.2C_kter.2BAOk_jste_nev.2BARs-d.2BARs-li_o_v.2BARs-tn.2BAOk-m_rozboru
   2== 1. Větný rozbor je užitečný == #A1._V.2BARs-tn.2BAP0_rozbor_je_u.2BAX4-ite.2BAQ0-n.2BAP0-
   3Také jsme to nevěděli, dokud jsme nezačali pracovat v Centru zpracování přirozeného jazyka.
   4
   5== 2. Větný rozbor říká, co věta znamená == #A2._V.2BARs-tn.2BAP0_rozbor_.2BAVkA7Q-k.2BAOE.2C_co_v.2BARs-ta_znamen.2BAOE-
   6Nositeli  významu jsou slova, to ví každý. Ne každého ovšem napadne, že nositeli  významu jsou menší jednotky (např. koncovka -tel velmi často znamená  vykonavatel děje, třeba ve dvojicích slov učit-učitel). Podobně jsou  nositeli významu i větší jednotky. Záleží, kde se slovo ve větě nachází a  jakou roli tam hraje.
   7
   8Představte si věty: 
   9
   10 1. Petr uviděl, jak Jiří políbil Lucii, a bylo mu to líto.
   11 1. Jiří uviděl, jak Petr políbil Lucii, a bylo mu to líto.
   12
   13Stejná slova, ale zatracený rozdíl. Zvlášť, pokud jste Petr.
   14
   15== 3. Automatický větný rozbor je základem pro další počítačové zpracování textu == #A3._Automatick.2BAP0_v.2BARs-tn.2BAP0_rozbor_je_z.2BAOE-kladem_pro_dal.2BAWEA7Q_po.2BAQ0A7Q-ta.2BAQ0-ov.2BAOk_zpracov.2BAOE-n.2BAO0_textu
   16''„Hale,“ pokračoval, „nemáš snad ty sám nějaké nesnáze - víš, něco, co by samo mohlo být podnětem k těmhle obtížím?“ ''
   17
   18''Opět ta nezvyklá prodleva. Pak Hal odpověděl svým zcela normálním tónem.  ''
   19
   20''„Podívej,  Dave, já vím, že to dobře myslíš, že chceš pomoci věci vyřešit. Ale buď  je chyba v anténním systému - nebo ve vašich zkouškách. Mé zpracování  informací je absolutně normální. Přezkoumej mé záznamy, zjistíš, že jsou  zcela bez chyb.“  ''
   21
   22''„Znám tvé pracovní záznamy do detailu, Hale - jenže to nedokazuje, že se právě teď nemůžeš mýlit. Chybu může udělat každý.“  ''
   23
   24''„Nechci ti nijak zdůrazňovat, Dave, ale já chyby dělat nemohu.“  ''
   25
   26''Na to nebyla žádná účinná odpověď; Bowman diskusi vzdal.  ''
   27
   28''„No dobře, Hale,“ řekl poněkud uspěchaně. „Chápu, jak se na to díváš. Nechme to prostě být.“  ''
   29
   30''Skoro by byl dodal: „A zapomeň na celou věc, prosím tě.“ Jenže to právě bylo něco, co Hal nedokázal. ''
   31
   32 * A.C.Clarke: 2001: Vesmírná odysea. Odeon Praha 1979.
   33
   34Všimněte si, jak lidé s myslícím počítačem mluví a on jim ''rozumí''. Co to ale znamená? Nevíme. Jak se ono ''porozumění''  projevuje? To víme: počítač umí odpovědět na otázku, rozhodnout se na  základě zjištěných faktů, pozná z krátké narážky, co si člověk myslí...  Musí tedy rozumět (ať už tím myslíme cokoli) slovům, ale musí také  rozumět větám. K tomu slouží modul pro automatický větný rozbor, také mu  říkáme syntaktická analýza. Větný rozbor je jen malou částí oblasti  zpracování přirozeného jazyka. Podívejte se, jak souvisí s [https://nlp.fi.muni.cz/cs/UmelaInteligence umělou inteligencí].
   35
   36== 4. Slova mají několik významů, ale jich mají desítky i stovky! == #A4._Slova_maj.2BAO0_n.2BARs-kolik_v.2BAP0-znam.2BAW8.2C_ale_jich_maj.2BAO0_des.2BAO0-tky_i_stovky.21
   37Oblíbená věta anglických počítačových lingvistů je:
   38
   39''Time flies like an arrow.''
   40
   41Lidé  jí rozumí snadno a všichni stejně: čas letí jako šíp. Počítačové  programy ale znají více čtení, např. časové mouchy mají rády šipku. V  češtině je takových víceznačných vět také dost, např.:
   42
   43''Ženu holí stroj.''
   44
   45Jaké čtení napadlo jako první? A druhé? A třetí?
   46
   47Obě uvedené věty těžko najdeme v běžném textu, jsou ukázkou něčeho extrémního. Náhodou slovo ''ženu'' znamená čtvrtý pád od ''žena'' a zároveň první osobu jednotného čísla od slovesa ''hnát''. S ''holí'' a ''stroj'' je to podobné - podstatné jméno a sloveso zároveň.
   48
   49Ve zlatém fondu druhých čtení skončila docela běžná a nevinná věta:
   50
   51''Zaslání na dobírku není možné, pro montáž volat předem kvůli dohodnutí ceny.''
   52
   53Náš systém ji „přečetl“ takto: Pokud chcete namontovat vole, my budeme příst (jako kočka), abychom si dohodli cenu.