Changes between Version 7 and Version 8 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 10:42:32 AM (10 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v7 v8  
  9494'''Reflexivní''' (''reflexive'') zvratný
  9595
   96'''Sémantika''' (''semantics'') studium významu (morfémů, slov, vět...)
   97
  9698'''Singulár''' (''singular'', ''singular form'') jednotné číslo
  9799
   
  101103
  102104'''Slovo''' jako reálně vyčlenitelná jednotka jazykového projevu (textu), jako sled, řetězec morfů.
   105
   106'''Sponové sloveso''' (''copula verb'', ''verbonominal predicate'') sloveso, jehož význam je oslaben, typicky vyjadřuje význam pouze dohromady se jménem (podstatným, přídavným) nebo příslovcem (např. být opilý)
  103107
  104108'''Stylistický korektor'''  definujeme jako  prostředek pro automatickou detekci stylistických a  stylových prohřešků, který pracuje nad elektronicky uchovaným textem  přirozeného jazyka.
   
  111115
  112116'''Syntaktický analyzátor''' (''syntactic parser'') - program, jehož vstupem je věta a výstupem je syntaktický strom
   117
   118'''Syntax''' (''syntax'') studium větné struktury v textu
  113119
  114120'''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.