Changes between Version 6 and Version 7 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 10:37:49 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v6 v7  
  1212'''Akuzativ''' (''accusative'') čtvrtý pád
  1313
   14'''Anafora''' (''anaphora'') odkazování na jednotku zmíněnou v textu dříve (antecedent)
   15
  1416'''Anotace''' (''anotation'') značkování
   17
   18'''Antecedent''' (''antecedent'') sémantická jednotka v textu, která je později odkazována (anafora)
  1519
  1620'''Dativ''' (''dative'') třetí pád
   
  4044'''Jazykový styl'''  je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových  prostředků,  který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém komunikátu se pak   projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí a   jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora.
  4145
   46'''Katafora''' (''cataphora'') odkazování na jednotku v textu, která je zmíněna později
   47
  4248'''Kmen''' (''stem'') je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.
  4349
   
  4955
  5056'''Konsonant''' (''consonant'') souhláska
   57
   58'''Koreference''' (''coreference'') jazykový jev, kdy více různých výrazů odkazuje na tutéž sémantickou jednotku
  5159
  5260'''Korpusem''' (''corpus'', ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
   
  102110'''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší)
  103111
   112'''Syntaktický analyzátor''' (''syntactic parser'') - program, jehož vstupem je věta a výstupem je syntaktický strom
   113
  104114'''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.
  105115