Changes between Version 3 and Version 4 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 10:03:52 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v3 v4  
  22= #Stru.2BAQ0-n.2BAP0_terminologick.2BAP0_slovn.2BAO0-k_po.2BAQ0A7Q-ta.2BAQ0-ov.2BAOk_lingvistiky
  33
  4 Tento slovníček obsahuje základní lingvistické termíny (určené zejména počítačovým lingvistům) a počítačové lingvistiky (''kurzívou'' jsou uvedeny anglické termíny)
   4Tento slovníček obsahuje základní lingvistické termíny (určené zejména počítačovým lingvistům) a některé termíny z počítačové lingvistiky (''kurzívou'' jsou uvedeny anglické překlady)
  55
  6 '''Adjektivum''' přídavné jméno (''adjective'')
   6'''Adjektivum''' (''adjective'') přídavné jméno
   7
   8'''Adverbium''' (''adverb'') příslovce
  79
  810'''Aktivum''' (''active voice'') činný rod
   
  3840'''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
  3941
  40 '''Participium''' - příčestí, tj. neurčitý tvar slovesa. Spolu s dalšími částmi sloves tvoří např. pasivní konstrukce, minulý čas nebo kondicionál.
   42'''Participium''' (''participle'') - příčestí, tj. neurčitý tvar slovesa. Spolu s dalšími částmi sloves tvoří např. pasivní konstrukce, minulý čas nebo kondicionál.
   43
   44'''Partikule''' (''particle'') - částice
  4145
  4246'''Pasivum''' (''passive voice'') trpný rod (např. být viděn)
   
  4448'''Perfektum''' (''perfective'') dokonavý vid
  4549
   50'''Plurál''' (''plural'', ''plural form'') množné číslo
   51
  4652'''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.
  4753
  4854'''Reflexivní''' (''reflexive'') zvratný
   55
   56'''Singulár''' (''singular'', ''singular form'') jednotné číslo
  4957
  5058'''Slovní tvar''' (''word form'') je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).
   
  6674'''Tvarotvorný základ''' je                 lexikální složka slovního tvaru, která je všem tvarům ohebného slova společná.
  6775
   76'''Verbum''' (''verb'') sloveso
   77
  6878Prameny: Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.