Changes between Version 16 and Version 17 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2014, 11:22:26 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v16 v17  
  2323'''Desambiguací''' (''disambiguation'') se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.
  2424
  25 '''Duál''' dvojné číslo (např. oba)
   25'''Duál''' (''dual'') dvojné číslo (např. oba)
  2626
  2727'''Femininum''' (''feminine'') ženský rod
   
  117117'''Počítačová lingvistika''' (''computational linguistics'', ''CL'') je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.
  118118
   119'''Podmět''' (''subject'') je větný člen, jemuž se přísudkem přisuzuje nějaký příznak (děj, stav a jejich změny)
   120
  119121'''Pokrytí''' (''recall'') poměr true positives k součtu true positives a false positives
  120122
   
  125127'''Přesnost''' (''precision'')  poměr true negatives k součtu true negatives a false positives
  126128
   129'''Přísudek''' (''predicate'') vedle podmětu jde o druhý člen predikační dvojice, typicky vyjádřený slovesnou frází v určitém tvaru
   130
  127131'''Reflexivní''' (''reflexive'') zvratný
  128132
  129133'''Réma''' (''focus'') základní jednotka aktuálního členění větného, jádro věty, skutečnosti, které jsou nové (v českém slovosledu typicky na konci věty)
  130134
   135'''Sémantická role''' (''semantic role''), někdy totožná z tematickou rolí či theta rolí označuje kategorii určité větné fráze z pohledu sémantiky, např. vykonavatel děje je AGENS, ten, kdo je dějem postižen, je PATIENS, prostředek, kterým je děj vykonáván, je INSTRUMENT. Terminologie ani typologie sémantických rolí není jednotná.
   136
  131137'''Sémantika''' (''semantics'') studium významu (morfémů, slov, vět...)
  132138
  133139'''Singulár''' (''singular'', ''singular form'') jednotné číslo
   140
   141'''Slovní druh''' (''part of speech'', ''POS'') kategorizace slov z hlediska ohebnosti a gramatické funkce (v češtině tradičně rozlišujeme deset slovních druhů)
  134142
  135143'''Slovní tvar''' (''word form'') je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).