Changes between Version 15 and Version 16 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2014, 11:05:48 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v15 v16  
  3939'''Hyponymie''' (''hyponymy'') významový vztah podřazenosti
  4040
  41 '''Imperativ''' rozkazovací způsob (''imperative'')
   41'''Imperativ''' (''imperative'') rozkazovací způsob
  4242
  43 '''Imperfektum''' nedokonavý vid (''imperfective'')
   43'''Imperfektum''' (''imperfective'') nedokonavý vid
  4444
  45 '''Infinitiv''' neurčitek (''infinitive'')
   45'''Infinitiv''' (''infinitive'') neurčitek
  4646
  4747'''Instrumentál''' (''instrumental'') sedmý pád
   
  5757'''Kmen''' (''stem'') je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.
  5858
  59 '''Komparativ''' druhý stupeň stupňování adjektiv nebo adverbií (např. krásnější, hůře)
   59'''Komparativ''' druhý stupeň stupňování adjektiv nebo adverbií (např. krásnější, hůře), první stupeň je pozitiv, třetí je superlativ
  6060
  6161'''Komplementárnost''' vztah významové opozitnosti vyjadřující doplněk (např. muž-žena)
  6262
  63 '''Koncovka''' je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).
   63'''Koncovka''' (''ending'') je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).
  6464
  65 '''Kondicionál''' podmiňovací způsob u sloves
   65'''Kondicionál''' (''conditional'') podmiňovací způsob u sloves
  6666
  6767'''Konsonant''' (''consonant'') souhláska
   
  7171'''Koreference''' (''coreference'') jazykový jev, kdy více různých výrazů odkazuje na tutéž sémantickou jednotku
  7272
  73 '''Korpusem''' (''corpus'', ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
   73'''Korpusem''' (''corpus'', pl. ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
  7474
  75 '''Lemma''' (''lemma'', ''lemmas'' i ''lemmata'') základní tvar slova, v každém jazyce stanoven konvencí. V češtině je to např. nominativ singuláru (pokud existuje) u jmen, infinitiv u sloves.
   75'''Lemma''' (''lemma'', pl. ''lemmas'' i ''lemmata'') základní tvar slova, v každém jazyce stanoven konvencí. V češtině je to např. nominativ singuláru (pokud existuje) u jmen, infinitiv u sloves.
  7676
  7777'''Lokativ''' (''locative'') šestý pád
   
  9191'''Morfologický analyzátor''' (''morphological analyser'') - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
  9292
  93 '''Morfologický disambiguátor''' (''tagger'') - program, který na základě pravidel, statistiky nebo pomocí hybridního přístupu vybere ze značek a lemmat poskytnutých morfologickým analyzátorem jednu dvojici (lemma, značky).
   93'''Morfologický desambiguátor''' (''tagger'') - program, který na základě pravidel, statistiky nebo pomocí hybridního přístupu vybere ze značek a lemmat poskytnutých morfologickým analyzátorem jednu dvojici (lemma, značky).
  9494
  9595'''Neutrum''' (''neuter'') střední rod
  9696
  97 '''Nominativ''' (''nominative'') první pád
   97'''Nominativ''' (''nominative'') první pád, nominativ jmenovací (citativ) je nominativ používaný u vlastních jmen, které buď potřebují vysvětlení (např. bydlím v hotelu ''Praha''), nebo je jejich skloňování problematické (např. pracuji s operačním systémem ''Windows'')
  9898
  9999'''Numerale''' (''numeral'') číslovka
   
  118118
  119119'''Pokrytí''' (''recall'') poměr true positives k součtu true positives a false positives
   120
   121'''Pozitiv''' (''positive'') první stupeň u adjektiv a adverbií (druhý je komparativ, třetí je superlativ)
  120122
  121123'''Pronomen''' (''pronoun'') zájmeno
   
  145147'''Substantivum''' (''noun'') podstatné jméno
  146148
  147 '''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší)
   149'''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší), první je pozitiv, druhý je komparativ
  148150
  149151'''Synekdocha''' (''synecdoche'') významový posun na základě vztahu část-celek. Synekdoch existuje několik druhů, nejčastějsí jsou: pars pro toto (část za celek), např. občan ve významu všichni občané; totum pro parte (celek za část), např. vláda ve významu členové vlády.
   
  174176
  175177https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall
   178
   179Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Encyklopedický slovník češtiny, Nakladatelství LN, 2002.