Changes between Version 14 and Version 15 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 6:34:59 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v14 v15  
  1313'''Anafora''' (''anaphora'') odkazování na jednotku zmíněnou v textu dříve (antecedent)
  1414
  15 '''Anotace''' (''anotation'') značkování
   15'''Anotace''' (''annotation'') značkování
  1616
  1717'''Antecedent''' (''antecedent'') sémantická jednotka v textu, která je později odkazována (anafora)
   
  125125'''Reflexivní''' (''reflexive'') zvratný
  126126
   127'''Réma''' (''focus'') základní jednotka aktuálního členění větného, jádro věty, skutečnosti, které jsou nové (v českém slovosledu typicky na konci věty)
   128
  127129'''Sémantika''' (''semantics'') studium významu (morfémů, slov, vět...)
  128130
   
  153155'''Syntax''' (''syntax'') studium větné struktury v textu
  154156
   157'''Téma''' (''topic'') základní jednotka aktuálního členění větného, východisko věty, skutečnosti, které jsou známé (v českém slovosledu typicky na začátku věty)
   158
  155159'''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.
  156160