Changes between Version 11 and Version 12 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 2:09:03 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v11 v12  
  4848'''Instrumentál''' (''instrumental'') sedmý pád
  4949
   50'''Interjekce''' (''interjection'') citoslovce
   51
  5052'''Jazyk''' je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského  vědomí.
  5153
   
  9496'''Nominativ''' (''nominative'') první pád
  9597
   98'''Numerale''' (''numeral'') číslovka
   99
  96100'''Opozitnost''' významový vztah popisující významovou blízkost v určitém ohledu, avšak ne shodu ve významu
  97101
   
  111115
  112116'''Pokrytí''' (''recall'') poměr true positives k součtu true positives a false positives
   117
   118'''Pronomen''' (''pronoun'') zájmeno
  113119
  114120'''Přesnost''' (''precision'')  poměr true negatives k součtu true negatives a false positives