wiki:cs/TemataDP

Version 1 (modified by Zuzana Nevěřilová, 9 years ago) (diff)

--

Volná témata diplomových prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

Error while retrieving file
HTTP Error 404: Not Found