Changes between Version 2 and Version 3 of cs/StatistikyGramatickychZnacek


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2015, 11:41:00 AM (7 years ago)
Author:
xrambous
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/StatistikyGramatickychZnacek

  v2 v3  
  1111A k těmto značkám malé vysvětlení:
  1212
  13 ||Slovní druhy || `k1` - substantiva ||Rod || `gM` - mužský životný ||Osoba || `p1` - 1. os ||
  14 || `k2` - adjektiva || `gI` - mužský neživotný || `p2` - 2. os ||
  15 || `k3` - zájmena || `gF` - ženský || `p3` - 3. os ||
  16 || `k4` - číslovky || `gN` - střední ||Vid || `aP` - perfektivum ||
  17 || `k5` - slovesa || `gX` - libovolný || `aI` - imperfektivum ||
  18 || `k6` - příslovce ||Číslo || `nS` - jednotné || `aB` - obouvidé ||
  19 || `k7` - předložky || `nP` - množné ||Stupňování || `d1` - nominativ ||
  20 || `k8` - spojky || Pád || `c?` - pád. č. ? || `d2` - comparativ ||
  21 || `k9` - částice ||Negace || `eA` - afirmace || `d3` - superlativ ||
  22 || `k0` - citoslovce || `eN` - negace |||| ||
   13||Slovní druhy || Rod ||Osoba ||Stupňování||
   14||`k1` - substantiva || `gM` - mužský životný || `p1` - 1. os || `d1` - nominativ ||
   15|| `k2` - adjektiva || `gI` - mužský neživotný || `p2` - 2. os || `d2` - comparativ ||
   16|| `k3` - zájmena || `gF` - ženský || `p3` - 3. os ||`d3` - superlativ ||
   17|| `k4` - číslovky || `gN` - střední ||Vid ||
   18|| `k5` - slovesa || `gX` - libovolný || `aP` - perfektivum ||
   19|| `k6` - příslovce ||Číslo  || `aI` - imperfektivum ||
   20|| `k7` - předložky || `nS` - jednotné  || `aB` - obouvidé ||
   21|| `k8` - spojky || `nP` - množné || Negace ||
   22|| `k9` - částice ||Pád|| `eA` - afirmace ||
   23|| `k0` - citoslovce ||  `c?` - pád. č. ? || `eN` - negace ||
  2324
  2425A mnoho dalších [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/tags.ps značek].