Changes between Version 1 and Version 2 of cs/Specializace


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2014, 10:14:03 AM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Specializace

  v1 v2  
  11= Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka =
  2 =  =
  3 = Bakalářská specializace =
   2== Bakalářská specializace ==
  43'''Garant''': [http://is.muni.cz/osoba/455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.]
  54
   
  87Absolventi oboru se mohou uplatnit v jakékoliv pozici vyžadující  návrh inteligentních systémů.  Absolventi mohou rovněž bezprostředně  pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
  98
  10 == Požadavky ==
   9=== Požadavky ===
  1110 * Splnit požadavky [http://www.fi.muni.cz/katalog/obory_html/bc-zaklad.xhtml společného základu], přičemž je nutné absolvovat volbu IB005 + IB107.
  1211 * Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
  1312
  14 == Povinné předměty ==
   13=== Povinné předměty ===
  1514 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IB030 IB030] Úvod do počítačové lingvistiky (2+2 kr.)
  1615 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IB047 IB047] Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie (2+2 kr.)
   
  1817 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB095 PB095] Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)
  1918
  20 == Povinně volitelné předměty ==
   19=== Povinně volitelné předměty ===
  2120 * alespoň 23 kr. z předmětů:
  2221   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IV028 IV028] Základní pojmy obecné logiky (2+2 kr.)
   
  3736   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV248 PV248] Kurz jazyka Python (2+1 kr.)
  3837
  39 =  = #P.2BAVk-edm.2BARs-ty_specializace_Zpracov.2BAOE-n.2BAO0_p.2BAVk-irozen.2BAOk-ho_jazyka
  40 = Magisterská specializace = #P.2BAVk-edm.2BARs-ty_specializace_Zpracov.2BAOE-n.2BAO0_p.2BAVk-irozen.2BAOk-ho_jazyka
   38== Magisterská specializace ==
  4139'''Garant''': [http://is.muni.cz/osoba/455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.]
  4240
   
  4947Studenti oboru mohou absolvovat jednosemestrální pobyt na renomované  zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus. Součástí tohoto pobytu  může být i práce na projektu pod vedením školitelů z obou univerzit.
  5048
  51 == Požadavky ==
   49=== Požadavky ===
  5250 * Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
  5351 * Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz [http://www.fi.muni.cz/studies/BP_DP.xhtml.cs pokyny].
   
  5553 * Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty  nejvyšší formou ukončení.
  5654
  57 == Povinné předměty ==
   55=== Povinné předměty ===
  5856 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IA008 IA008] Computational Logic (4+2 kr.)
  5957 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IA101 IA101] Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
   
  6361 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PA153 PA153] Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)
  6462
  65 == Povinně volitelné předměty ==
   63=== Povinně volitelné předměty ===
  6664 * alespoň 1 z:
  6765   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IV111 IV111] Pravděpodobnost v informatice (4+2 kr.)