Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Specializace


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2014, 1:50:05 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Specializace

  v1 v1  
   1= Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka =
   2=  =
   3= Bakalářská specializace =
   4'''Garant''': [http://is.muni.cz/osoba/455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.]
   5
   6Obor  je zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence,  tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto  oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ),  které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina,...)  v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.
   7
   8Absolventi oboru se mohou uplatnit v jakékoliv pozici vyžadující  návrh inteligentních systémů.  Absolventi mohou rovněž bezprostředně  pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
   9
   10== Požadavky ==
   11 * Splnit požadavky [http://www.fi.muni.cz/katalog/obory_html/bc-zaklad.xhtml společného základu], přičemž je nutné absolvovat volbu IB005 + IB107.
   12 * Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
   13
   14== Povinné předměty ==
   15 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IB030 IB030] Úvod do počítačové lingvistiky (2+2 kr.)
   16 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IB047 IB047] Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie (2+2 kr.)
   17 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB016 PB016] Úvod do umělé inteligence (3+2 kr.)
   18 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB095 PB095] Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)
   19
   20== Povinně volitelné předměty ==
   21 * alespoň 23 kr. z předmětů:
   22   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IV028 IV028] Základní pojmy obecné logiky (2+2 kr.)
   23   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IV029 IV029] Logická analýza přirozeného jazyka I (2+1 kr.)
   24   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB029 PB029] Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
   25   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB106 PB106] Projekt z korpusové lingvistiky (2 kr.)
   26   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV004 PV004] UNIX (2+2 kr.)
   27   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV056 PV056] Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
   28   * PV061 Strojový překlad (2+2 kr.)
   29   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV070 PV070] Digitální knihovny (2+2 kr.)
   30   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV072 PV072] Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
   31   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV115 PV115] Laboratoř dobývání znalostí (2 kr.)
   32   * PV122 Formální struktura přirozeného jazyka (2+1 kr.)
   33   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV123 PV123] Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
   34   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV173 PV173] Seminář zpracování přirozeného jazyka (2+1 kr.)
   35   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV182 PV182] Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
   36   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV211 PV211] Úvod do získávání informací (3+1 kr.)
   37   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV248 PV248] Kurz jazyka Python (2+1 kr.)
   38
   39=  = #P.2BAVk-edm.2BARs-ty_specializace_Zpracov.2BAOE-n.2BAO0_p.2BAVk-irozen.2BAOk-ho_jazyka
   40= Magisterská specializace = #P.2BAVk-edm.2BARs-ty_specializace_Zpracov.2BAOE-n.2BAO0_p.2BAVk-irozen.2BAOk-ho_jazyka
   41'''Garant''': [http://is.muni.cz/osoba/455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.]
   42
   43Obor  je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence  a rešení složitých problémů v nejrůznějších oblastech aplikované  i teoretické informatiky. V rámci oboru lze studovat počítačové  zpracování přirozeného jazyka, reprezentaci znalostí a jejich  management,  plánování a rozvrhování, agentní technologie, odvozování   s neurčitostí, strojové učení a dolování z dat.
   44
   45S oblastí umělé inteligence úzce souvisí počítačové zpracování  přirozeného  jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost "lidským" jazykům  (čeština, angličtina, ...)  v psané i mluvené podobě z pohledu  informatiky.
   46
   47Absolventi oboru se mohou uplatnit v průmyslové praxi i v aplikovaném  výzkumu např. v pozicích vyžadujících  návrh inteligentních systémů,  řízení a optimalizaci výrobních procesů nebo pokročilou analýzu dat.
   48
   49Studenti oboru mohou absolvovat jednosemestrální pobyt na renomované  zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus. Součástí tohoto pobytu  může být i práce na projektu pod vedením školitelů z obou univerzit.
   50
   51== Požadavky ==
   52 * Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
   53 * Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz [http://www.fi.muni.cz/studies/BP_DP.xhtml.cs pokyny].
   54 * Kromě diplomové práce získat alespoň 80 kreditů z předmětů oboru (včetně všech povinných i volitelných předmětů).
   55 * Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty  nejvyšší formou ukončení.
   56
   57== Povinné předměty ==
   58 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IA008 IA008] Computational Logic (4+2 kr.)
   59 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IA101 IA101] Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
   60 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IV003 IV003] Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
   61 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA128 PA128] Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
   62 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA152 PA152] Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
   63 * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PA153 PA153] Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)
   64
   65== Povinně volitelné předměty ==
   66 * alespoň 1 z:
   67   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IV111 IV111] Pravděpodobnost v informatice (4+2 kr.)
   68   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/MV011 MV011] Statistika I (4+2 kr.)
   69 * alespoň 2 z:
   70   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/MA007 MA007] Matematická logika (3+2 kr.)
   71   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/MA010 MA010] Graph Theory (3+2 kr.)
   72   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/MA012 MA012] Statistika II (4+2 kr.)
   73   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/MV008 MV008] Algebra I (2+2 kr.)
   74   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/jaro2014/M4180 PřF:M4180] Numerické metody I (4+2 kr.)
   75   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2013/M7130 PřF:M7130] Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
   76 * alespoň 1 z:
   77   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PA164 PA164] Strojové učení a přirozený jazyk (3+2 kr.)
   78   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV056 PV056] Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
   79 * alespoň 2 z:
   80   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IV109 IV109] Modelování a simulace (3+2 kr.)
   81   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PA163 PA163] Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
   82   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA167 PA167] Rozvrhování (2+2 kr.)
   83   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV021 PV021] Neuronové sítě (4+2 kr.)
   84 * alespoň 1 z:
   85   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PA165 PA165] Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
   86   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV248 PV248] Kurz jazyka Python (2+1 kr.)
   87 * alespoň 1 z:
   88   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IA080 IA080] Seminar on Knowledge Discovery (2+1 kr.)
   89   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA026 PA026] Projekt z umělé inteligence (2+1 kr.)
   90   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA107 PA107] Projekt z korpusových nástrojů (2 kr.)
   91   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB106 PB106] Projekt z korpusové lingvistiky (2 kr.)
   92   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV115 PV115] Laboratoř dobývání znalostí (2 kr.)
   93   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV173 PV173] Seminář zpracování přirozeného jazyka (2+1 kr.)
   94 * alespoň 2 z:
   95   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IA012 IA012] Složitost (2+2 kr.)
   96   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IA157 IA157] Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
   97   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/IA158 IA158] Real Time Systems (2+2 kr.)
   98   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA154 PA154] Statistické nástroje pro korpusy (2+2 kr.)
   99   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA156 PA156] Dialogové systémy (2+2 kr.)
   100   * PV061 Strojový překlad (2+2 kr.)
   101   * PV122 Formální struktura přirozeného jazyka (2+1 kr.)
   102   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV205 PV205] Seminář o komplexních systémech (2+1 kr.)
   103 * volné předměty pro doplnění do 80 kreditů z předmětů oboru:
   104   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/IA161 IA161] Syntaktické formalismy a jejich aplikace na analýzu přirozeného jazyka (2+1 kr.)
   105   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/MA009 MA009] Algebra II (2+2 kr.)
   106   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA039 PA039] Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
   107   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PA055 PA055] Vizualizace komplexních dat (2+2 kr.)
   108   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PA081 PA081] Programování numerických výpočtů (2+2 kr.)
   109   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PB016 PB016] Úvod do umělé inteligence (3+2 kr.)
   110   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV004 PV004] UNIX (2+2 kr.)
   111   * PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
   112   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV070 PV070] Digitální knihovny (2+2 kr.)
   113   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV072 PV072] Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
   114   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/podzim2013/PV182 PV182] Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
   115   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV211 PV211] Úvod do získávání informací (3+1 kr.)
   116   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/fi/jaro2014/PV251 PV251] Vizualizace (3+2 kr.)
   117   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/jaro2014/M4155 PřF:M4155] Teorie množin (2+2 kr.)
   118   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/jaro2014/M7190 PřF:M7190] Teorie her (3+2 kr.)
   119   * [https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2013/M9DM2 PřF:M9DM2] Data mining II (4+2 kr.)