wiki:cs/SketchEngine

Version 1 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Sketch Engine

Sketch Engine (SkE) je software, který vyhledává word sketches, sdružuje je na základě gramatických relací a vytváří z korpusu tesaury.

Více informací na http://www.sketchengine.co.uk/, přístup k SkE pro různé korpusy je http://corpora.fi.muni.cz/ske/auth/ (nutná autentizace).

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip