Changes between Version 12 and Version 13 of cs/SketchEngine


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2014, 8:26:13 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/SketchEngine

  v12 v13  
  3131
  3232Daniela Chalupníková, Nikol Volková: ''Dotazy v CQL (pro Sketch Engine)'', stručný přehled CQL s důrazem na vyhledávání v českých korpusech, text vznikl v rámci semináře
  33 ''PLIN021: Sémantická analýza v praxi ''
   33''PLIN021: Sémantická analýza v praxi '', 2013.
   34[http://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/cs/SketchEngine/S%C3%A9mantick%C3%A1%20anal%C3%BDza%20-%20Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20v%20CQL.pdf PDF]