Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Semantika


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2015, 1:14:53 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Semantika

  v1 v1  
   1= Sémantika = #semant
   2[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/dict2_small.png, align=left)]]
   3
   4Sémantická a  pragmatická analýza jsou nejkomplexnější úrovně zpracování přirozeného  jazyka, protože využívají všechny výše zmíněné disciplíny. Prubířským  kamenem je zde strojový překlad, který s uspokojivými výsledky pro  češtinu zatím neexistuje.
   5
   6Jedním z dlouhodobých projektů CZPJ je využití '''transparentní intenzionální logiky (TIL)'''  jako jazyka pro sémantickou reprezentaci znalostí a transformačního  jazyka v procesu automatického překladu. V současné fázi je reálné  zpracovávat omezené znalosti v jednodušší podobě - experimentuje se se  strojovým překladem nad určitou doménou, např. úředních dokumentů nebo  počasí, nebo s poloautomatickým překladem mezi blízkými jazyky, což jsou  problémy řádově snažší. Při tom se využívají korpusy, sémantické sítě a  elektronické slovníky.
   7
   8V oblasti reprezentace významů a znalostí můžeme zmínit významnou spoluúčast členů centra v evropských projektech '''!EuroWordNet''' a '''Balkanet''', které byly zaměřeny na budování vícejazyčné sémantické sítě typu '''!WordNet'''.
   9
   10Do oblasti sémantické analýzy spadají úkoly jako rezoluce anafor (jejímž cílem je například zjistit, na jaký objekt v reálném světě určité zájmeno odkazuje), parafrázování a textové vyplývání. Jde o náročné úlohy, které se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit pro žádný jazyk. Experimentálními nástroji jsou programy pro rozpoznání anafor '''Saara''' a systém pro generování parafrází a textových vyplývání '''Watsonson'''.
   11
   12''Související projekty:''
   13
   14 * [http://presemt.eu/ PreseMT] strojový překlad založený na vzorech
   15
   16 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/deb2/#debvisdic DEBVisDic]
   17
   18 * [http://www.fi.muni.cz/%7Ehales/disert/ Logická analýza české věty v TIL]
   19
   20 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser/ Visual Browser]
   21
   22 * [http://radimrehurek.com/gensim/index.html Gensim]
   23
   24 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/saara Saara]
   25
   26 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/watsonson Watsonson]
   27
   28''Animovaná ukázka Visual Browseru (zjednodušená):''
   29
   30[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/vl_anim.gif)]]
   31
   32== Další informace ==
   33 * [[cs/LangToolsLinks| Vyzkoušejte si nástroje CZPJ]]
   34
   35 * [[cs/Specializace| Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
   36
   37 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ Seznam vybraných projektů CZPJ]
   38
   39 * [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php Aktuálně nabízená témata diplomových a bakalářských prací]
   40
   41 * [[cs/Zajimave| Zajímavé texty o zpracování přirozeného jazyka]]