= Šablona stránky projektu = Tato stránka slouží k tomu, aby bylo pro členy CZPJ snadné dodržovat [[cs/Pravidla|pravidla provozu CZPJ]]. Každý projekt má mít stránku, která je ''veřejně přístupná'' a informuje ''aktuálně'' o stavu projektu. == Veřejně přístupná stránka == V adresáři projektu `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU` vytvořte adresář `public_html`. V tomto adresáře vytvořte soubor `.htaccess`, kterým nastavíte přístup ke stránkám projektu. Aspoň základní informace o projektu by měly být veřejné, `.htaccess` tedy bude obsahovat řádek: {{{ Allow from all }}} Pokud chcete mít další části projektu neveřejné, dejte je do podadresáře `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/NEVEREJNA_DATA` a opět pomocí `.htaccess` nastavte přístup do tohoto neveřejného adresáře. Standardní nastavení (tj. bez `.htaccess`) je bez hesla z domény `fi.muni.cz`, odjinud po přihlášení s heslem na stroje CZPJ. == Bezpečná data == Do adresáře `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU` zkopírujte všechna data potřebná k fungování projektu: zdrojové kódy, konfigurační soubory, případně data (pokud nejsou moc velká). Oproti tomu do adresáře `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html` nekopírujte nic, co nechcete, aby někdo zvenku viděl. Typicky v tomto adresáři nesmí být konfigurační soubory obsahující hesla. == Webové demo == Kromě popisu projektu je dobré ukázat prostřednictvím webové aplikace, co program dělá. Součástí webového dema by mělo být omezení počtu přístupů (TODO: jak na omezení přístupu). Webové demo je typicky "obálkou" programu spustitelného z příkazové řádky (TODO: jak na demo). == Povinné součásti stránky projektu == Pro vytvoření stránky projektu můžete použít [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/cs/SablonaStrankyProjektu/template.html šablonu stránky] a [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/cs/SablonaStrankyProjektu/template_style.css šablonu stylu]. Stránka projektu může být v češtině, slovenštině nebo angličtině, angličtinu preferujeme. {{{ }}} Nemusíte vytvářet jazykové mutace, ale když to uděláte, budeme rádi. V následujícím výčtu jsou povinné součásti stránky projektu. * Název projektu * Klíčová slova * Stručný popis projektu * Příklad použití (případně screenshot, screencast) * Popis, jak aplikaci spustit (popis instalace, popis spuštění z příkazové řádky...) * Pokud dáváte k dispozici aplikaci ke stažení a instalaci, můžete poskytnout vzorek dat * Nejlepší publikace, které se k aplikaci vztahují (ano, i bakalářská práce je publikace) * Changelog * Acknowledgement, pokud projekt vzniká v rámci grantového projektu * Licence === Klíčová slova === Do hlavičky stránky uveďte klíčová slova: {{{ }}} === Publikace === Vyberte max. 5 publikací, které jsou k projektu relevantní. Citační záznam zkopírujte z [[https://is.muni.cz/auth/publikace/|IS MU]]. Ke každému záznamu uveďte i BibTeX, ať usnadníte lidem práci. Pokud použijete jQuery, můžete přidat do stránky následující skript, který zobrazí BibTeX podobně jako [[cs/Publikace|na stránkách]]. Do hlavičky stránky: {{{ }}} Následující kód zobrazí odkaz "show BibTeX" a po kliknutí na něj zobrazí !BibTeXový záznam. {{{ }}} Je potřeba, aby záznam byl uvnitř třídy `bibtex`, například takto: {{{ HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. Tools for Managing Multilingual Lexical Resources. In Procedings of the 16th International Conference Intel ligent Information Systems. Zakopane, Poland: Polish Academy of Sciences, 2008. s. 451-460, 10 s. ISBN 978-83-60434-44-4.
@inproceedings{770979, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam}, address = {Zakopane, Poland}, booktitle = {Procedings of the 16th International Conference Intelligent Information Systems}, keywords = {DEB platform; dictionary editor and browser; dictionary writing systems}, language = {eng}, location = {Zakopane, Poland}, isbn = {978-83-60434-44-4}, pages = {451-460}, publisher = {Polish Academy of Sciences}, title = {Tools for Managing Multilingual Lexical Resources}, url = {http://iis.ipipan.waw.pl/2008/proceedings/iis08-45.pdf}, year = {2008} }
}}} Do kaskádového stylu přidejte: {{{ .bibtex{ background: rgba(222, 222, 222, 0.51); padding: 13px 13px 0px 15px; display: none; white-space: pre; font-family: monospace; overflow: scroll; } }}} === Changelog === Měli byste popsat, v jaké fázi projekt je. Začněte začátkem projektu, v průběhu pište, co jste dělali. Changelog může a nemusí odpovídat měsíčním zprávám. U dlouhodobých projektů nechte jen relevantní změny. === Licence === Webové aplikace můžete licencovat pod [[en/LicenceWebService|licencí NLPC]]. Pokud jsou zdrojové kódy otevřené, uveďte některou otevřenou licenci (například GPL). == Pro inspiraci == Pokud chcete vidět, jak může vypadat stránka projektu a jak můžete svoji stránku upravit, podívejte se na [[http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser|stránku projektu VisualBrowser]]. == Ke stažení == Šablony: * [[https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/cs/SablonaStrankyProjektu/template.html|HTML]] * [[https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/cs/SablonaStrankyProjektu/template_style.css|CSS]]