Changes between Version 7 and Version 8 of cs/RozcestnikNLP


Ignore:
Timestamp:
Feb 12, 2021, 10:36:00 AM (20 months ago)
Author:
Jan Bušta
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/RozcestnikNLP

  v7 v8  
  22Stránka je určena studentům FI se zájmem o oblast zpracování  přirozeného jazyka (natural language processing). Poskytuje náměty ke  studiu, a to jak přímo na FI, tak prostřednictvím MOOC (massive open  online courses).
  33
  4 Zpracování přirozeného jazyka se typicky realizuje v několik  rovinách: od signálu (text, řeč), přes zpracování na úrovni slov  (morfologická rovina), vět (synktaktická rovina) až po reprezentaci  významu (sémantická rovina) a rovinu užití v kontextu reálného světa  (pragmatická rovina). Některé z uvedených kurzů jsou v tomto směru  přehledové, jiné se týkají jen určité roviny zpracování.
   4Zpracování přirozeného jazyka se typicky realizuje v několik  rovinách: od signálu (text, řeč), přes zpracování na úrovni slov  (morfologická rovina), vět (syntaktická rovina) až po reprezentaci  významu (sémantická rovina) a rovinu užití v kontextu reálného světa  (pragmatická rovina). Některé z uvedených kurzů jsou v tomto směru  přehledové, jiné se týkají jen určité roviny zpracování.
  55
  66
   
  1111 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB095 PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči]   (Luděk Bártek) - Základní kurz počítačového zpracování řeči, s důrazem  na techniky rozpoznávání řeči, automatické syntézy řeči a dialogové  systémy.
  1212 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PA153 PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka]  (Karel Pala) - Pokročilý kurz se věnuje podrobněji všem rovinám  zpracování přirozeného jazyka. Na jednotlivých přednáškách prezentují  členové Centra zpracování přirozeného jazyka současné přístupy k  morfologické analýze a desambiguaci, syntaktické analýze, reprezentaci  významu.
  13  * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IV029 IV029 Logická analýza přirozeného jazyka I] a [https://is.muni.cz/predmet/fi/IA157 IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II]  (Pavel Materna) - Kurzy se zaměřují na reprezentaci významu pomocí  konstrukcí transparentní intezionální logiky. Studenti se seznámí s  teorií možných světů, vztahy mezi pojmy a výrazy a metodami analýzy  různých typů vět v přirozeném jazyce.
   13 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IV029 IV029 Logická analýza přirozeného jazyka I] a [https://is.muni.cz/predmet/fi/IA157 IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II]  (Pavel Materna) - Kurzy se zaměřují na reprezentaci významu pomocí  konstrukcí transparentní intenzionální logiky. Studenti se seznámí s  teorií možných světů, vztahy mezi pojmy a výrazy a metodami analýzy  různých typů vět v přirozeném jazyce.
  1414 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PA154 PA154 Jazykové modelování]  (Pavel Rychlý) - Kurz se zaměřuje na využití statistických metod v  různých oblastech zpracování přirozeného jazyka: značkování textových  korpusů, syntaktická analýza, strojový překlad, shlukování a  kategorizace textů.
  1515 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PA156 PA156 Dialogové systémy]  (Luděk Bártek) - Pokročilý kurz nabízející přehled problematiky  dialogových systémů: od historie přes typy dialogů po dialogové  strategie.
   
  1919 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN021 PLIN021 Sémantická analýza v praxi]  (Zuzana Nevěřilová) - Přehledový kurz se zaměřuje na problematiku  reprezentace významu, od čistě statistických metod po metody založené na  znalostech.
  2020 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN037 PLIN037 Sémantika a počítače]  (Zuzana Nevěřilová) - Navazující kurz, který se zabývá minulými i současnými metodami zpracování textů s důrazem na uchopení jejich významu. Důležitou součastí předmětu jsou prezentace současného výzkumu, jejich přehled najdete na stránce [https://nlp.fi.muni.cz/cs/OCemSeMluvi OCemSeMluvi].
  21  * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN041 PLIN041 Vývoj počítačové lingvistiky] (Karel Pala) - Kurz poskytuje přehled vývoje počítačové lingvistiky od 50. let do součanosti.
  22  * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN064 PLIN064 Úvod do Digital Humanities]  (Zuzana Nevěřilová) - kurz zabývající se zpracováním digitálních artefaktů z pohledu humanitního vědce. Náplní kurzu je problematika sběru dat, formátu dat, digitalizace, textové zpracování pomocí nástrojů NLP, práce se vzdálenými službami. Praktická část zahrnuje práci s připravenými Jupyter notebooky. Důležitou součastí předmětu jsou inspirativní projekty, jejichž přehled najdete na stránce [https://nlp.fi.muni.cz/cs/DigitalHumanities DigitalHumanities].
  23  * Další relevantní kurzy: [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB016 IV028 Základní pojmy obecné logiky], [https://is.muni.cz/predmet/fi/MV011 MV011] Statistika I a [https://is.muni.cz/predmet/fi/MA012 MA012 Statistika II], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB016 PB016 Umělá inteligence I] a [https://is.muni.cz/predmet/fi/IV126 IV126 Umělá inteligence II], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV248 PV248 Kurz jazyka Python], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV004 PV004 Unix], kurzy z rozcestníku [https://www.fi.muni.cz/studies/rozcestniky/strojove-uceni.xhtml.cs Strojové učení].
   21 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN041 PLIN041 Vývoj počítačové lingvistiky] (Karel Pala) - Kurz poskytuje přehled vývoje počítačové lingvistiky od 50. let do současnosti.
   22 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN064 PLIN064 Úvod do Digital Humanities]  (Zuzana Nevěřilová) - kurz zabývající se zpracováním digitálních artefaktů z pohledu humanitního vědce. Náplní kurzu je problematika sběru dat, formátu dat, digitalizace, textové zpracování pomocí nástrojů NLP, práce se vzdálenými službami. Praktická část zahrnuje práci s připravenými Jupyter notebooky. Důležitou součástí předmětu jsou inspirativní projekty, jejichž přehled najdete na stránce [https://nlp.fi.muni.cz/cs/DigitalHumanities DigitalHumanities].
   23 * Další relevantní kurzy: [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB016 IV028 Základní pojmy obecné logiky], [https://is.muni.cz/predmet/fi/MV011 MV011] Statistika I a [https://is.muni.cz/predmet/fi/MA012 MA012 Statistika II], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB016 PB016 Umělá inteligence I] a [https://is.muni.cz/predmet/fi/IV126 IV126 Umělá inteligence II], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV248 PV248 Kurz jazyka Python], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV004 PV004 Unix], kurzy z programu [https://www.fi.muni.cz/catalogue2020/?program=nmgr_umi_cz Umělá inteligence a zpracování dat].
  2424
  2525