Changes between Version 4 and Version 5 of cs/RastroveFormaty


Ignore:
Timestamp:
Jun 18, 2014, 4:26:26 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/RastroveFormaty

  v4 v5  
  5858je používán jazykem !PostScript. Data v souboru mohou být binární nebo textová (ASCII) a charakterizují bitmapovou reprezentaci obrazu. !PostScriptové soubory však oproti tomu obsahují pouze příkazy tohoto jazyka pro tisk grafiky.
  5959
  60 Jazyk '''!PostScript''' byl primárně  vytvořen jako objektově orientovaný jazyk pro laserové tiskárny.  Existují tři základní verze tohoto jazyka: Level 1, Level 2 a !PostScript 3. Level 2 PostScript, jenž byl uveřejněn v roce 1992, má oproti první verzi lepší podporu pro barevný tisk. PostScript  3 -- uveřejněn v roce 1997 -- podporuje více písem, lépe zpracovává  obrázky a má i několik vylepšení pro urychlení tisku.
   60Jazyk '''!PostScript''' byl primárně  vytvořen jako objektově orientovaný jazyk pro laserové tiskárny.  Existují tři základní verze tohoto jazyka: Level 1, Level 2 a !PostScript 3. Level 2 !PostScript, jenž byl uveřejněn v roce 1992, má oproti první verzi lepší podporu pro barevný tisk. !PostScript  3 -- uveřejněn v roce 1997 -- podporuje více písem, lépe zpracovává  obrázky a má i několik vylepšení pro urychlení tisku.