Changes between Version 1 and Version 2 of cs/RastroveFormaty


Ignore:
Timestamp:
Mar 17, 2014, 3:27:47 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/RastroveFormaty

  v1 v2  
  2424
  2525== Co to jsou rastrové formáty? == #rastr
  26 Obrazem '''rastrových (bitmapových) formátů'''  je matice grafických elementů, bodů a pixelů, z nichž posledně  jmenovaný má jediný atribut, a to barvu. Tento formát většinou zahrnuje  komprimaci a z hlediska počtu barev jej lze použít pro monochromatické a  barevné obrazy nebo obrazy ve stupních šedi. Jako příklad uvedu ''Windows BitMaP'' (BMP), ''Graphics Interchange Format'' (GIF), ''Tagged Image File Format'' (TIFF) a ''Joint Photographic Experts Group'' (JPEG).[[BR]] [[BR]] Soubor, vněmž je obraz uložen, se skládá z hlavičky (identifikace, verze  a informace o uloženém obrazu = pozice, rozměry, poměry stran, počet  řádků předlohy, počet pixelů na řádku, hloubka pixelu (= počet možných  barev) a způsob uložení grafických dat), dále z palety (do 256 barev) a  samotných dat (informace o barvách pixelů -- nejčastěji RGB).[[BR]] [[BR]] Kreslení a úprava v rastrových editorech je realizována pomocí změny  barvy bodů. K dispozici jsou základní geometrické tvary, různé typy čar,  rozsáhlé možnosti výplní (s možností přechodu barev či vzorků), úpravy  rastru (barev, velikostí), výřezy (kopírování, otočení, posun,  zrcadlení), retušovací nástroje (zaostření, rozmazání, apod.), rastrové  efekty a samotný export do rastrových formátů.[[BR]] [[BR]] Rastrový formát je ideální pro předlohy z reálného světa, snadné  vytváření z dat uložených do paměťového pole. Pixelové hodnoty mohou být  měněny hromadně a dalším kladem je snadný přenos na rastrová výstupní  zařízení.[[BR]] [[BR]] [[BR]]   
   26Obrazem '''rastrových (bitmapových) formátů'''  je matice grafických elementů, bodů a pixelů, z nichž posledně  jmenovaný má jediný atribut, a to barvu. Tento formát většinou zahrnuje  komprimaci a z hlediska počtu barev jej lze použít pro monochromatické a  barevné obrazy nebo obrazy ve stupních šedi. Jako příklad uvedu ''Windows BitMaP'' (BMP), ''Graphics Interchange Format'' (GIF), ''Tagged Image File Format'' (TIFF) a ''Joint Photographic Experts Group'' (JPEG).
   27
   28Soubor, vněmž je obraz uložen, se skládá z hlavičky (identifikace, verze  a informace o uloženém obrazu = pozice, rozměry, poměry stran, počet  řádků předlohy, počet pixelů na řádku, hloubka pixelu (= počet možných  barev) a způsob uložení grafických dat), dále z palety (do 256 barev) a  samotných dat (informace o barvách pixelů -- nejčastěji RGB).
   29
   30Kreslení a úprava v rastrových editorech je realizována pomocí změny  barvy bodů. K dispozici jsou základní geometrické tvary, různé typy čar,  rozsáhlé možnosti výplní (s možností přechodu barev či vzorků), úpravy  rastru (barev, velikostí), výřezy (kopírování, otočení, posun,  zrcadlení), retušovací nástroje (zaostření, rozmazání, apod.), rastrové  efekty a samotný export do rastrových formátů.[[BR]] [[BR]] Rastrový formát je ideální pro předlohy z reálného světa, snadné  vytváření z dat uložených do paměťového pole. Pixelové hodnoty mohou být  měněny hromadně a dalším kladem je snadný přenos na rastrová výstupní  zařízení.
  2731
  2832== Joint Photographic Experts Group (JPEG) == #jpeg
  29 Formát JPEG byl vyvinut skupinou ''Joint Photographic Experts Group''  a uznán jako mezinárodní standart v roce 1988. Členy skupiny jsou  zástupci řady významných akademických pracovišť a komerčních subjektů  (Adobe, Canon, Ericsson, Kodak, Ricoh, Samsung a další). Slovo ''Joint'' poukazuje na statut skupiny jako komise pracující na obou standardech ISO a ITU-T. Oficiální název této komise je ''ISO/IEC JTC1 SC29 Working Group 1'' a jako taková je zodpovědná za samotný standard JPEG (a JBIG), z nichž nejznámější je ''IS 10918-1 (ITU-T T.81)'', který byl také prvním z mnoha následujících norem pro kompresi obrazů (http://www.jpeg.org/public/jpeghomepage.htm).[[BR]] [[BR]] JPEG používá ztrátovou kompresi, která sice snižuje kvalitu obrázku, ale  zároveň také snižuje výslednou velikost souboru, což je pro použití na  internetu velmi důležité. Ztráty na kvalitě mohou být lidským okem téměř  nerozpoznatelné. Poměr komprese vůči kvalitě (a tím i výsledná velikost  souboru) se dá ručně nastavit při ukládání. JPEG je vhodný pro ukládání  fotografií a obrázků s velkou barevnou hloubkou. Neumožňuje zadání  transparentní barvy a také nepodporuje animace (http://www.volny.cz/webgrafika/obr_formaty.htm).[[BR]] [[BR]] [[BR]]   
   33Formát JPEG byl vyvinut skupinou ''Joint Photographic Experts Group''  a uznán jako mezinárodní standart v roce 1988. Členy skupiny jsou  zástupci řady významných akademických pracovišť a komerčních subjektů  (Adobe, Canon, Ericsson, Kodak, Ricoh, Samsung a další). Slovo ''Joint'' poukazuje na statut skupiny jako komise pracující na obou standardech ISO a ITU-T. Oficiální název této komise je ''ISO/IEC JTC1 SC29 Working Group 1'' a jako taková je zodpovědná za samotný standard JPEG (a JBIG), z nichž nejznámější je ''IS 10918-1 (ITU-T T.81)'', který byl také prvním z mnoha následujících norem pro kompresi obrazů.
   34
   35JPEG používá ztrátovou kompresi, která sice snižuje kvalitu obrázku, ale  zároveň také snižuje výslednou velikost souboru, což je pro použití na  internetu velmi důležité. Ztráty na kvalitě mohou být lidským okem téměř  nerozpoznatelné. Poměr komprese vůči kvalitě (a tím i výsledná velikost  souboru) se dá ručně nastavit při ukládání. JPEG je vhodný pro ukládání  fotografií a obrázků s velkou barevnou hloubkou. Neumožňuje zadání  transparentní barvy a také nepodporuje animace.
  3036
  3137== Graphics Interchange Format (GIF) == #gif
  32 Formát GIF byl vyvinut americkou společností CompuServe v roce 1987. Používá bezztrátovou komprimační metodu pojmenovanou jako LZW - ''Lempel-Ziv-Welch''.  Patent na tuto kompresi vlastní společnost UNISYS. Komprimace při  ukládání souboru probíhá následovně. Jednotlivým barvám se přiřadí číslo  a obrázek se uloží po řádcích. Minimální počet barev, které je možno ve  formátu použít, je stanoven na dvě (= 1bit), maximální počet barev je  256 (= 8bitů).[[BR]] [[BR]] Výsledná velikost grafického souboru tedy nejvíce závisí na počtu barev,  ve kterých se obrázek ukládá. K nejdůležitějším vlastnostem GIFu patří  možnost volby jedné barvy jako barvy transparentní a dále možnost  vytvářet animace (pohyblivé obrázky). Právě poslední dvě vlastnosti  nacházejí největší uplatnění při tvorbě grafiky pro použití na internetu  (http://www.volny.cz/webgrafika/obr_formaty.htm).[[BR]] [[BR]] [[BR]]   
   38Formát GIF byl vyvinut americkou společností CompuServe v roce 1987. Používá bezztrátovou komprimační metodu pojmenovanou jako LZW - ''Lempel-Ziv-Welch''.  Patent na tuto kompresi vlastní společnost UNISYS. Komprimace při  ukládání souboru probíhá následovně. Jednotlivým barvám se přiřadí číslo  a obrázek se uloží po řádcích. Minimální počet barev, které je možno ve  formátu použít, je stanoven na dvě (= 1bit), maximální počet barev je  256 (= 8bitů).
   39
   40Výsledná velikost grafického souboru tedy nejvíce závisí na počtu barev,  ve kterých se obrázek ukládá. K nejdůležitějším vlastnostem GIFu patří  možnost volby jedné barvy jako barvy transparentní a dále možnost  vytvářet animace (pohyblivé obrázky). Právě poslední dvě vlastnosti  nacházejí největší uplatnění při tvorbě grafiky pro použití na internetu.
  3341
  3442== Windows BitMaP (BMP) == #bmp
  35 BMP ukládá souborová data ve formátu ''Device-Independent Bitmap'' (DIB).  Je nezávislý na provozovaném zařízení a jeho název je odvozen od toho,  že jeho barvy jsou popsány ve formátu nezávisle na koncovém výstupním  zařízení. V případě, že má dojít k výstupu obrazu (na tiskárně nebo  monitoru počítače), ovladač daného zařízení přeloží DIB barvy do barev  skutečných, které může koncové zařízení zobrazit (http://webopedia.internet.com/TERM/D/DIB.html).[[BR]] [[BR]] Formát nepoužívá žádnou kompresi a je tedy vhodný pro snímky, které mají  být v maximální dosažené kvalitě. To vše je na úkor objemu dat, jelikož  například vůči formátu JPEG potřebuje BMP až 20x více místa úložného  prostoru.[[BR]] [[BR]] [[BR]]   
   43BMP ukládá souborová data ve formátu ''Device-Independent Bitmap'' (DIB).  Je nezávislý na provozovaném zařízení a jeho název je odvozen od toho,  že jeho barvy jsou popsány ve formátu nezávisle na koncovém výstupním  zařízení. V případě, že má dojít k výstupu obrazu (na tiskárně nebo  monitoru počítače), ovladač daného zařízení přeloží DIB barvy do barev  skutečných, které může koncové zařízení zobrazit.
   44
   45Formát nepoužívá žádnou kompresi a je tedy vhodný pro snímky, které mají  být v maximální dosažené kvalitě. To vše je na úkor objemu dat, jelikož  například vůči formátu JPEG potřebuje BMP až 20x více místa úložného  prostoru.
  3646
  3747== Portable Network Graphics (PNG) == #png
  38 PNG byl vyvinut konsorciem společností na základě bezztrátové komprimační technologie pod názvem ''deflation''.  Tento algoritmus používá ke komprimaci dat také program ZIP. Pokud  bychom jej srovnávali s formátem GIF, používá jiný kompresní algoritmus,  nepodporuje ''Multi-frame'' animace, avšak používá technologii ''MNG in the wings''  a jeho vlastnosti jsou mnohem propracovanější. Formát není zatím  rozšířen i proto, že tam, kde prohlížeče automaticky podporují GIF a  JPEG, není tak univerzální podpora PNG. Pro zobrazení potřebují mnohé  prohlížeče ''plug-in'' nebo dodatečnou podporu programu QuickTime.[[BR]] [[BR]] PNG byl navržen jako mnohostranný grafický formát. Zvládne uložit až  16-bitovou hloubku stupňů šedi a 48-bitovou hloubku barev (což je 16  bitů pro každou z hodnot RGB na pixel). Umožňuje 16-bitový alfa kanál,  256-stupňové nastavení transparentnosti, ukládá textové informace a  informace o křivce "Gamma".[[BR]] [[BR]] Jak již bylo naznačeno výše, PNG používá, stejně jako formát GIF,  bezztrátovou kompresi, jejíž schéma neodstraňuje žádné informace o  obraze (to dělá formát JPEG), avšak redukuje množství barev. ''PNG-8''  tedy redukuje bitovou hloubku pro zmenšení výsledné velikosti souboru a  podporuje transparenci. Při porovnávání velikosti souborů s formátem  GIF, některé případy lépe komprimuje PNG a některé GIF. PNG-8 by se měl  používat pro stejný druh obrázků, jako se používá GIF -- 2D grafika,  písmo a tlačítka. Formát ''PNG-24'' by měl být používán pro varevné  fotografie a ilustrace. Jelikož je komprese bezztrátová, výsledná  kvalita obrazu je vysoká, avšak velikost souboruje je jen o něco větší,  než u formátu JPEG (http://www.gif.com/ImageEdit/Images/Formats/PNG_The_Other_Web/).[[BR]] [[BR]] [[BR]]   
   48PNG byl vyvinut konsorciem společností na základě bezztrátové komprimační technologie pod názvem ''deflation''.  Tento algoritmus používá ke komprimaci dat také program ZIP. Pokud  bychom jej srovnávali s formátem GIF, používá jiný kompresní algoritmus,  nepodporuje ''Multi-frame'' animace, avšak používá technologii ''MNG in the wings''  a jeho vlastnosti jsou mnohem propracovanější. Formát není zatím  rozšířen i proto, že tam, kde prohlížeče automaticky podporují GIF a  JPEG, není tak univerzální podpora PNG. Pro zobrazení potřebují mnohé  prohlížeče ''plug-in'' nebo dodatečnou podporu programu QuickTime.
   49
   50PNG byl navržen jako mnohostranný grafický formát. Zvládne uložit až  16-bitovou hloubku stupňů šedi a 48-bitovou hloubku barev (což je 16  bitů pro každou z hodnot RGB na pixel). Umožňuje 16-bitový alfa kanál,  256-stupňové nastavení transparentnosti, ukládá textové informace a  informace o křivce "Gamma".
   51
   52Jak již bylo naznačeno výše, PNG používá, stejně jako formát GIF,  bezztrátovou kompresi, jejíž schéma neodstraňuje žádné informace o  obraze (to dělá formát JPEG), avšak redukuje množství barev. ''PNG-8''  tedy redukuje bitovou hloubku pro zmenšení výsledné velikosti souboru a  podporuje transparenci. Při porovnávání velikosti souborů s formátem  GIF, některé případy lépe komprimuje PNG a některé GIF. PNG-8 by se měl  používat pro stejný druh obrázků, jako se používá GIF -- 2D grafika,  písmo a tlačítka. Formát ''PNG-24'' by měl být používán pro varevné  fotografie a ilustrace. Jelikož je komprese bezztrátová, výsledná  kvalita obrazu je vysoká, avšak velikost souboruje je jen o něco větší,  než u formátu JPEG.
  3953
  4054== Tagged Image File Format (TIFF) == #tiff
  41 Jedná  se o specifický formát pro zachování vysoké kvality obrazu, používaný  pro ukládání digitálních snímků bez použití jakékoliv komprese.[[BR]] [[BR]] [[BR]]   
   55Jedná  se o specifický formát pro zachování vysoké kvality obrazu, používaný  pro ukládání digitálních snímků bez použití jakékoliv komprese.
  4256
  4357== Encapsulated !PostScript (EPS) == #eps
  44 je používán jazykem PostScript. Data v souboru mohou být binární nebo textová (ASCII) a charakterizují bitmapovou reprezentaci obrazu. PostScriptové soubory však oproti tomu obsahují pouze příkazy tohoto jazyka pro tisk grafiky (http://webopedia.internet.com/TERM/E/EPS.html).[[BR]] [[BR]] Jazyk '''PostScript''' byl primárně  vytvořen jako objektově orientovaný jazyk pro laserové tiskárny.  Existují tři základní verze tohoto jazyka: Level 1, Level 2 a PostScript 3. Level 2 PostScript, jenž byl uveřejněn v roce 1992, má oproti první verzi lepší podporu pro barevný tisk. PostScript  3 -- uveřejněn v roce 1997 -- podporuje více písem, lépe zpracovává  obrázky a má i několik vylepšení pro urychlení tisku (http://webopedia.internet.com/TERM/P/PostScript.html).[[BR]]
   58je používán jazykem PostScript. Data v souboru mohou být binární nebo textová (ASCII) a charakterizují bitmapovou reprezentaci obrazu. PostScriptové soubory však oproti tomu obsahují pouze příkazy tohoto jazyka pro tisk grafiky.
   59
   60Jazyk '''PostScript''' byl primárně  vytvořen jako objektově orientovaný jazyk pro laserové tiskárny.  Existují tři základní verze tohoto jazyka: Level 1, Level 2 a PostScript 3. Level 2 PostScript, jenž byl uveřejněn v roce 1992, má oproti první verzi lepší podporu pro barevný tisk. PostScript  3 -- uveřejněn v roce 1997 -- podporuje více písem, lépe zpracovává  obrázky a má i několik vylepšení pro urychlení tisku.