Changes between Version 4 and Version 5 of cs/Pravidla


Ignore:
Timestamp:
Jul 31, 2014, 1:20:36 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Pravidla

  v4 v5  
  1 = Pravidla provozu Centra zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) = #Pravidla_provozu_NLPlab
  2 [[BR]]   Jakmile se ocitnete v provozu CZPJ, měli byste dodržovat určitá pravidla, abyste nenabourali. Tady jsou:
   1= Pravidla provozu Centra zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) =
  32
  4 == Informační systém CZPJ - `nlpis` == #Informa.2BAQ0-n.2BAO0_syst.2BAOk-m_NLPlab_-_nlpis
   3Jakmile se ocitnete v provozu CZPJ, měli byste dodržovat určitá pravidla, abyste nenabourali. Tady jsou:
   4
   5== Informační systém CZPJ - `nlpis` ==
  56Na URL https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/  najdete informační systém CZPJ označovaný jako `nlpis`.  Pro přístup  použijte stejné heslo, jako máte na serveru `aurora`. V systému prosím  zkontrolujte veškeré údaje  spojené s vaší osobou a průběžně  aktualizujte informace o vámi řešených projektech, případně úkolech.
  67
  7 == Zprávy o činnosti == #Zpr.2BAOE-vy_o_.2BAQ0-innosti
   8== Zprávy o činnosti ==
  89Povinností  každého studenta spolupracujícího s CZPJ je pravidelně posílat zprávu  o činnosti za uplynulý měsíc. Tato zpráva se zasílá přes webové  rozhraní přístupné na https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/zpravy/   Postgraduální studenti posílají zprávy na konci každého měsíce,  ostatní mají tuto povinnost vždy na konci října, listopadu, prosince,  února, března, dubna a května. Zpráva je členěna podle jednotlivých  projektů, na jejichž řešení se student podílí.  Přehled zpráv za  uplynulé měsíce je možné získat [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/reports--list.php zde]
  910
  1011Vzhledem  k tomu, že každý student má právo číst zprávy o činnosti ostatních  spolupracovníků, měl by mít každý možnost zjistit, na jakých úkolech a  jak intenzivně se v CZPJ pracuje. Zprávy nemají tedy výhradně  kontrolní funkci, ta je naopak tou poslední. Především by měly sloužit  jako inspirace, jako informace, kdo řeší podobné problémy a kdo vám bude  schopen pomoci, pokud máte výborný nápad, ale nemůžete „pohnout“ s  nějakým problémem.
  1112
  12 == Adresář projektu == #Pr.2BAOE-ce_na_projektech_v_NLPlab
   13== Adresář projektu ==
  1314Každý student, který spolupracuje s CZPJ, má přidělen jeden nebo více projektů ze seznamu na adrese https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php.  Tento seznam obsahuje celou škálu projektů s velmi rozdílnou složitostí  - od (někdy, pro někoho) jednoduchého zprovoznění existujícího  software, přes projekty vhodné pro bakalářské, případně diplomové práce,  až po rozsáhlé projekty postgraduálních studentů, případně celých  skupin řešitelů.
  1415
   
  2324'''Pozor na data CZPJ''', která nejsou volně dostupná. Pokud s takovými daty pracujete, dejte pozor, ať je nezveřejníte. Můžete zveřejnit část nebo můžete přidat omezení na počet spuštění. Pokud si nejste jistí, zeptejte se zadavatele projektu.
  2425
  25 == Jak vypadá splněný úkol, resp. korektně uzavřený projekt == #Jak_vypad.2BAOE_spln.2BARs-n.2BAP0_.2BAPo-kol.2C_resp._korektn.2BARs_uzav.2BAVk-en.2BAP0_projekt
   26== Jak vypadá splněný úkol, resp. korektně uzavřený projekt ==
  2627V adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` je povinně soubor `README`,  který obsahuje minimálně základní informace o projektu: název projektu,  stručné zadání, řešitele. Pokud byly v projektu použity ještě jiné  zdroje (data), než jsou v adresáři projektu, musí být v tomto souboru  také popsány. Soubor `README` slouží pouze pro rychlou informaci, když k adresáři projektu nepřistupujeme přes web. Pokud má být projekt viditelný na http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ musí jej zadavatel projektu označit v [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis nlpis].
  2728
   
  3536 * `make doc`  - vytvoří dokumentaci ve všech možných formátech (ps, html, txt).  Tato  akce má smysl, pokud píšete dokumentaci v SGML (to by bylo nejlepší)  nebo !TeXu.   Dokumentace by měla mimo jiné  obsahovat podrobnější zadání, způsob   řešení, popis použití výsledných  programů. Příklady souborů `Makefile`, které definují některé z výše uvedených akcí, lze nalézt v adresářích:  [ aurora:~pary/src/cqplib] a [ aurora:~pary/src/utils].
  3637
  37 == Odpovědnost za data == #Odpov.2BARs-dnost_za_data
   38== Odpovědnost za data ==
  3839Aby  mohlo mít CZPJ přístup k některým zdrojům, zavazuje se v mnoha  případech, že zabrání neoprávněnému užití dat. Proto je každý odpovědný  za ochranu  svěřených dat, která používá při své práci.  To zahrnuje  mimo jiné i odpovědnost za správné nastavení přístupových práv ke  spravovaným souborům a adresářům.
  3940
  4041'''Pokud si nejste jistí, zeptejte se. Je to jednodušší než čelit problémům kvůli neoprávněnému užití dat.'''
  41 === Datový prostor === #Datov.2BAP0_prostor
  42 Na  disku, kde jsou domovské adresáře, funguje systém uživatelských kvót.  Pokud v průběhu řešení nějakého úkolu zjistíte, že potřebujete větší  diskový prostor, než povoluje vaše současná kvóta, požádejte zadavatele  úkolu, aby zařídil její zvýšení. Větší projekty bývají umísťovány do  zvláštního prostoru, kde se zpravidla systém kvót neaplikuje. Přesto i  zde platí přísný zákaz  použití přiděleného prostoru pro jiné účely, než  bylo dohodnuto. Porušení tohoto zákazu může mít za následek pozastavení  účtu (a byl už [http://nlp.fi.muni.cz/cs/pravidla?action=AttachFile&do=view&target=poruseni_pravidel.txt takový případ]),  případně definitivní zrušení spolupráce s NLPlab.
   42=== Datový prostor ===
   43Na  disku, kde jsou domovské adresáře, funguje systém uživatelských kvót.  Pokud v průběhu řešení nějakého úkolu zjistíte, že potřebujete větší  diskový prostor, než povoluje vaše současná kvóta, požádejte zadavatele  úkolu, aby zařídil její zvýšení. Větší projekty bývají umísťovány do  zvláštního prostoru, kde se zpravidla systém kvót neaplikuje. Přesto i  zde platí přísný zákaz  použití přiděleného prostoru pro jiné účely, než  bylo dohodnuto. Porušení tohoto zákazu může mít za následek pozastavení  účtu (a byl už [http://nlp.fi.muni.cz/cs/pravidla?action=AttachFile&do=view&target=poruseni_pravidel.txt takový případ]),  případně definitivní zrušení spolupráce s CZPJ.
  4344
  44 == Ohleduplné chování == #Ohledupln.2BAOk_chov.2BAOE-n.2BAO0-
   45== Ohleduplné chování ==
  4546Práce  mnoha lidí na počítačích CZPJ předpokládá ohleduplné jednání všech  uživatelů. Před spuštěním jakéhokoliv programu s většími nároky na  zdroje (ať už na paměť, procesor nebo diskové prostory) si prosím vždy  ověřte, že nepatřičným způsobem neomezíte práci jiných uživatelů. Pokud  je to možné, nezatěžujte zbytečně laboratorní server aurora spouštěním  programů, které mohou běžet na jednotlivých stanicích. Jinak používejte v  maximální míře  unixového příkazu `nice` pro snížení priority vašich procesů a ověřujte si diskové možnosti pomocí programů `df` a `du`.   Jste na unixu, využívejte jeho výhod. Velké soubory není například  překvapivě třeba kopírovat, stačí vytvořit odkaz pomocí programu `ln`.
  4647
   
  4950'''Pozor na stahování cizích webů pomocí `wget`'''. Je to dobrý nápad, ale pokud provozovateli přetížíte server, nebude vás (ani CZPJ) mít rád. Mnoho dat máme stažených, takže se často stačí jen zeptat v CZPJ. Pokud musíte použít `wget`, nezapomeňte na časovou prodlevu.
  5051
  51 == Zákaz spouštění dlouhodobě běžících procesů == #Z.2BAOE-kaz_spou.2BAWE-t.2BARs-n.2BAO0_dlouhodob.2BARs_b.2BARsBfgDt-c.2BAO0-ch_proces.2BAW8-
   52== Zákaz spouštění dlouhodobě běžících procesů ==
  5253Vzhledem  k problémům Linuxu s dlouhodobě běžícími procesy se v CZPJ zakazuje  spouštění dlouhodobě běžících procesů bez předchozí domluvy se správci  laboratorních počítačů. Za obzvláště zavrženíhodné porušení tohoto  zákazu se považuje spouštění programů typu rc5des, SETI, crack apod.
  53 == Pobyt v CZPJ o víkendu a v noci == #Pobyt_v_NLPlab_o_v.2BAO0-kendu_a_v_noci
   54
   55== Pobyt v CZPJ o víkendu a v noci ==
  5456Pokud  usilovně pracujete na nějakém úkolu a rádi byste chodili do laboratoře o  víkendu, případně zde setrvávali do pozdních nočních hodin, napište nám  a my zařídíme doplnění příslušného seznamu oprávněných osob, který mají   k dispozici vrátní. Provozní doba laboratoře tedy není omezená,  nicméně o víkendech a o svátcích, resp. v nočních hodinách pracovních  dnů, se musíte hlásit na vrátnici a nechat si laboratoř odstřežit. Při  odchodu potom požádejte o opětné zastřežení.
  55 == Tisk v CZPJ == #Tisk_v_NLPlab
   57
   58== Tisk v CZPJ ==
  5659V  CZPJ je spousta vybavení, např. barevná laserová tiskárna, které je  vám k dispozici. Je jistě účelné tato zařízení využívat, nicméně je  potřeba zamyslet se, jestli činnost, kterou provádíte, slouží přímo ku  prospěchu akademického poslání CZPJ. Jinak totiž dochází k  neodůvodněnému čerpání  např. spotřebního materiálu - papíry, toner, ... 
  5760== Jak se zachovat, když v laboratoři zazvoní telefon == #Jak_se_zachovat.2C_kdy.2BAX4_v_laborato.2BAVk-i_zazvon.2BAO0_telefon
  5861Možná  se vám bude zdát, že tyto informace jsou nadbytečné, neboť je snad vše  jasné. Delší pozorování dění v CZPJ však ukázalo, že tomu tak není.   Obecně  platí, že - pokud přirozená lenost dovolí - zvedají telefon služebně  nejstarší v místnosti. Každopádně se však nikdo nehlásí jako „Centrum“, ale SVÝM JMÉNEM, s případným dodatkem, že se volající  dovolal do CZPJ. U většiny telefonátů do laboratoře platí, že  volajícím je někdo z FI, a tudíž (až na několik málo výjimek) je pro něj  informace, že vytočil číslo  CZPJ, irelevantní.
  59 == Závěrečné doporučení == #Z.2BAOE-v.2BARs-re.2BAQ0-n.2BAOk_doporu.2BAQ0-en.2BAO0-
   62
   63== Závěrečné doporučení ==
  6064V  CZPJ vznikla již celá řada užitečných nástrojů a pomocných prográmků.  Přitom se stále opakuje případ, kdy se někdo pokouší „objevit Ameriku“ a znovu implementuje programy, o jejichž existenci neví. To může být  výhodné k procvičení programátorských dovedností, ale v prostředí, kde o  nové  (a snad i zajímavé) úkoly není nouze, je to značně  kontraproduktivní.  Na závěr tohoto bloku tedy jednoduché doporučení.  Poptejte se po existujících zdrojích  a hotových programech, ať se  nedělá totéž dvakrát.
  61 == Šiřte slávu CZPJ == #A.2BAWA-i.2BAVk-te_sl.2BAOE-vu_NLPlab
   65
   66== Šiřte slávu CZPJ ==
  6267CZPJ stále hledá schopné spolupracovníky, neboť schopných lidí není nikdy  dost. Proto, pokud víte o někom, kdo by byl dobrým adeptem, dejte nám  tip, případně jej sami kontaktujte a pozvěte mezi nás.