Changes between Version 3 and Version 4 of cs/Pravidla


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2014, 12:55:08 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Pravidla

  v3 v4  
  88Povinností  každého studenta spolupracujícího s CZPJ je pravidelně posílat zprávu  o činnosti za uplynulý měsíc. Tato zpráva se zasílá přes webové  rozhraní přístupné na https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/zpravy/   Postgraduální studenti posílají zprávy na konci každého měsíce,  ostatní mají tuto povinnost vždy na konci října, listopadu, prosince,  února, března, dubna a května. Zpráva je členěna podle jednotlivých  projektů, na jejichž řešení se student podílí.  Přehled zpráv za  uplynulé měsíce je možné získat [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/reports--list.php zde]
  99
  10 Vzhledem  k tomu, že každý student má právo číst zprávy o činnosti ostatních  spolupracovníků, měl by mít každý možnost zjistit, na jakých úkolech a  jak intenzivně se v CZPJ pracuje. Zprávy nemají tedy výhradně  kontrolní funkci, ta je naopak tou poslední. Především by měly sloužit  jako inspirace, jako informace, kdo řeší podobné problémy a kdo vám bude  schopen pomoci, pokud máte výborný nápad, ale nemůžete "pohnout" s  nějakým problémem.
   10Vzhledem  k tomu, že každý student má právo číst zprávy o činnosti ostatních  spolupracovníků, měl by mít každý možnost zjistit, na jakých úkolech a  jak intenzivně se v CZPJ pracuje. Zprávy nemají tedy výhradně  kontrolní funkci, ta je naopak tou poslední. Především by měly sloužit  jako inspirace, jako informace, kdo řeší podobné problémy a kdo vám bude  schopen pomoci, pokud máte výborný nápad, ale nemůžete „pohnout“ s  nějakým problémem.
  1111
  1212== Adresář projektu == #Pr.2BAOE-ce_na_projektech_v_NLPlab
   
  4545Práce  mnoha lidí na počítačích CZPJ předpokládá ohleduplné jednání všech  uživatelů. Před spuštěním jakéhokoliv programu s většími nároky na  zdroje (ať už na paměť, procesor nebo diskové prostory) si prosím vždy  ověřte, že nepatřičným způsobem neomezíte práci jiných uživatelů. Pokud  je to možné, nezatěžujte zbytečně laboratorní server aurora spouštěním  programů, které mohou běžet na jednotlivých stanicích. Jinak používejte v  maximální míře  unixového příkazu `nice` pro snížení priority vašich procesů a ověřujte si diskové možnosti pomocí programů `df` a `du`.   Jste na unixu, využívejte jeho výhod. Velké soubory není například  překvapivě třeba kopírovat, stačí vytvořit odkaz pomocí programu `ln`.
  4646
  47 Pozor na stahování cizích webů pomocí `wget`. Je to dobrý nápad, ale pokud provozovateli přetížíte server, nebude vás (ani CZPJ) mít rád. Mnoho dat máme stažených, takže se často stačí jen zeptat v CZPJ. Pokud musíte použít `wget`, nezapomeňte na časovou prodlevu.
   47Pokud vám zmizel proces, zeptejte se správců `nlpunix`, jestli jej třeba nezabili. Domluvte se se správci, že jsou vaše náročné procesy potřebné, nebo se naučte vytvářet procesy méně náročné.
   48
   49'''Pozor na stahování cizích webů pomocí `wget`'''. Je to dobrý nápad, ale pokud provozovateli přetížíte server, nebude vás (ani CZPJ) mít rád. Mnoho dat máme stažených, takže se často stačí jen zeptat v CZPJ. Pokud musíte použít `wget`, nezapomeňte na časovou prodlevu.
  4850
  4951== Zákaz spouštění dlouhodobě běžících procesů == #Z.2BAOE-kaz_spou.2BAWE-t.2BARs-n.2BAO0_dlouhodob.2BARs_b.2BARsBfgDt-c.2BAO0-ch_proces.2BAW8-
   
  5153== Pobyt v CZPJ o víkendu a v noci == #Pobyt_v_NLPlab_o_v.2BAO0-kendu_a_v_noci
  5254Pokud  usilovně pracujete na nějakém úkolu a rádi byste chodili do laboratoře o  víkendu, případně zde setrvávali do pozdních nočních hodin, napište nám  a my zařídíme doplnění příslušného seznamu oprávněných osob, který mají   k dispozici vrátní. Provozní doba laboratoře tedy není omezená,  nicméně o víkendech a o svátcích, resp. v nočních hodinách pracovních  dnů, se musíte hlásit na vrátnici a nechat si laboratoř odstřežit. Při  odchodu potom požádejte o opětné zastřežení.
  53 == Tisk v NLPlab == #Tisk_v_NLPlab
  54 NLPlab je spousta vybavení, např. barevná laserová tiskárna, které je  vám k dispozici. Je jistě účelné tato zařízení využívat, nicméně je  potřeba zamyslet se, jestli činnost, kterou provádíte, slouží přímo ku  prospěchu akademického poslání NLPlab. Jinak totiž dochází k  neodůvodněnému čerpání  např. spotřebního materiálu - papíry, toner, ... 
   55== Tisk v CZPJ == #Tisk_v_NLPlab
   56CZPJ je spousta vybavení, např. barevná laserová tiskárna, které je  vám k dispozici. Je jistě účelné tato zařízení využívat, nicméně je  potřeba zamyslet se, jestli činnost, kterou provádíte, slouží přímo ku  prospěchu akademického poslání CZPJ. Jinak totiž dochází k  neodůvodněnému čerpání  např. spotřebního materiálu - papíry, toner, ... 
  5557== Jak se zachovat, když v laboratoři zazvoní telefon == #Jak_se_zachovat.2C_kdy.2BAX4_v_laborato.2BAVk-i_zazvon.2BAO0_telefon
  56 Možná  se vám bude zdát, že tyto informace jsou nadbytečné, neboť je snad vše  jasné. Delší pozorování dění v NLPlab však ukázalo, že tomu tak není.   Obecně  platí, že (pokud přirozená lenost dovolí), zvedají telefon služebně  nejstarší v místnosti. Každopádně se však nikdo nehlásí jako  "Laboratoř", ale SVÝM JMÉNEM, s případným dodatkem, že se volající  dovolal do NLPlab. U většiny telefonátů do laboratoře platí, že  volajícím je někdo z FI, a tudíž (až na několik málo výjimek) je pro něj  informace, že vytočil číslo  NLPlab, irelevantní.
   58Možná  se vám bude zdát, že tyto informace jsou nadbytečné, neboť je snad vše  jasné. Delší pozorování dění v CZPJ však ukázalo, že tomu tak není.   Obecně  platí, že - pokud přirozená lenost dovolí - zvedají telefon služebně  nejstarší v místnosti. Každopádně se však nikdo nehlásí jako „Centrum“, ale SVÝM JMÉNEM, s případným dodatkem, že se volající  dovolal do CZPJ. U většiny telefonátů do laboratoře platí, že  volajícím je někdo z FI, a tudíž (až na několik málo výjimek) je pro něj  informace, že vytočil číslo  CZPJ, irelevantní.
  5759== Závěrečné doporučení == #Z.2BAOE-v.2BARs-re.2BAQ0-n.2BAOk_doporu.2BAQ0-en.2BAO0-
  58 NLPlab vznikla již celá řada užitečných nástrojů a pomocných prográmků.  Přitom se stále opakuje případ, kdy se někdo pokouší "objevit Ameriku"  a znovu implementuje programy, o jejichž existenci neví. To může být  výhodné k procvičení programátorských dovedností, ale v prostředí, kde o  nové  (a snad i zajímavé) úkoly není nouze, je to značně  kontraproduktivní.  Na závěr tohoto bloku tedy jednoduché doporučení.  Poptejte se po existujících zdrojích  a hotových programech, ať se  nedělá totéž dvakrát.
  59 === Šiřte slávu NLPlab === #A.2BAWA-i.2BAVk-te_sl.2BAOE-vu_NLPlab
  60 NLPlab stále hledá schopné spolupracovníky, neboť schopných lidí není nikdy  dost. Proto, pokud víte o někom, kdo by byl dobrým adeptem, dejte nám  tip, případně jej sami kontaktujte a pozvěte mezi nás.
   60CZPJ vznikla již celá řada užitečných nástrojů a pomocných prográmků.  Přitom se stále opakuje případ, kdy se někdo pokouší „objevit Ameriku“ a znovu implementuje programy, o jejichž existenci neví. To může být  výhodné k procvičení programátorských dovedností, ale v prostředí, kde o  nové  (a snad i zajímavé) úkoly není nouze, je to značně  kontraproduktivní.  Na závěr tohoto bloku tedy jednoduché doporučení.  Poptejte se po existujících zdrojích  a hotových programech, ať se  nedělá totéž dvakrát.
   61== Šiřte slávu CZPJ == #A.2BAWA-i.2BAVk-te_sl.2BAOE-vu_NLPlab
   62CZPJ stále hledá schopné spolupracovníky, neboť schopných lidí není nikdy  dost. Proto, pokud víte o někom, kdo by byl dobrým adeptem, dejte nám  tip, případně jej sami kontaktujte a pozvěte mezi nás.