Changes between Version 2 and Version 3 of cs/Pravidla


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2014, 12:49:15 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Pravidla

  v2 v3  
  1 = Pravidla provozu NLPlab = #Pravidla_provozu_NLPlab
  2 [[BR]]   Jakmile se ocitnete v provozu NLPlab, měli byste dodržovat určitá pravidla, abyste nenabourali. Tady jsou:
   1= Pravidla provozu Centra zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) = #Pravidla_provozu_NLPlab
   2[[BR]]   Jakmile se ocitnete v provozu CZPJ, měli byste dodržovat určitá pravidla, abyste nenabourali. Tady jsou:
  33
  4 == Informační systém NLPlab - `nlpis` == #Informa.2BAQ0-n.2BAO0_syst.2BAOk-m_NLPlab_-_nlpis
  5 Na URL https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/  najdete informační systém NLPlab označovaný jako nlpis.  Pro přístup  použijte stejné heslo, jako máte na serveru aurora. V systému prosím  zkontrolujte veškeré údaje  spojené s vaší osobou a průběžně  aktualizujte informace o vámi řešených projektech, případně úkolech.
   4== Informační systém CZPJ - `nlpis` == #Informa.2BAQ0-n.2BAO0_syst.2BAOk-m_NLPlab_-_nlpis
   5Na URL https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/  najdete informační systém CZPJ označovaný jako `nlpis`.  Pro přístup  použijte stejné heslo, jako máte na serveru `aurora`. V systému prosím  zkontrolujte veškeré údaje  spojené s vaší osobou a průběžně  aktualizujte informace o vámi řešených projektech, případně úkolech.
  66
  77== Zprávy o činnosti == #Zpr.2BAOE-vy_o_.2BAQ0-innosti
  8 Povinností  každého studenta spolupracujícího s NLPlab je pravidelně posílat zprávu  o činnosti za uplynulý měsíc. Tato zpráva se zasílá přes webové  rozhraní přístupné na https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/zpravy/   Postgraduální studenti posílají zprávy na konci každého měsíce,  ostatní mají tuto povinnost vždy na konci října, listopadu, prosince,  února, března, dubna a května. Zpráva je členěna podle jednotlivých  projektů, na jejichž řešení se student podílí.  Přehled zpráv za  uplynulé měsíce je možné získat [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/reports--list.php zde]
   8Povinností  každého studenta spolupracujícího s CZPJ je pravidelně posílat zprávu  o činnosti za uplynulý měsíc. Tato zpráva se zasílá přes webové  rozhraní přístupné na https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/zpravy/   Postgraduální studenti posílají zprávy na konci každého měsíce,  ostatní mají tuto povinnost vždy na konci října, listopadu, prosince,  února, března, dubna a května. Zpráva je členěna podle jednotlivých  projektů, na jejichž řešení se student podílí.  Přehled zpráv za  uplynulé měsíce je možné získat [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/reports--list.php zde]
  99
  10 Vzhledem  k tomu, že každý student má právo číst zprávy o činnosti ostatních  spolupracovníků, měl by mít každý možnost zjistit, na jakých úkolech a  jak intenzivně se v NLPlab pracuje. Zprávy nemají tedy výhradně  kontrolní funkci, ta je naopak tou poslední. Především by měly sloužit  jako inspirace, jako informace, kdo řeší podobné problémy a kdo vám bude  schopen pomoci, pokud máte výborný nápad, ale nemůžete "pohnout" s  nějakým problémem.
   10Vzhledem  k tomu, že každý student má právo číst zprávy o činnosti ostatních  spolupracovníků, měl by mít každý možnost zjistit, na jakých úkolech a  jak intenzivně se v CZPJ pracuje. Zprávy nemají tedy výhradně  kontrolní funkci, ta je naopak tou poslední. Především by měly sloužit  jako inspirace, jako informace, kdo řeší podobné problémy a kdo vám bude  schopen pomoci, pokud máte výborný nápad, ale nemůžete "pohnout" s  nějakým problémem.
  1111
  1212== Adresář projektu == #Pr.2BAOE-ce_na_projektech_v_NLPlab
  13 Každý student, který spolupracuje s NLPlab, má přidělen jeden nebo více projektů ze seznamu na adrese https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php.  Tento seznam obsahuje celou škálu projektů s velmi rozdílnou složitostí  - od (někdy, pro někoho) jednoduchého zprovoznění existujícího  software, přes projekty vhodné pro bakalářské, případně diplomové práce,  až po rozsáhlé projekty postgraduálních studentů, případně celých  skupin řešitelů.
   13Každý student, který spolupracuje s CZPJ, má přidělen jeden nebo více projektů ze seznamu na adrese https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php.  Tento seznam obsahuje celou škálu projektů s velmi rozdílnou složitostí  - od (někdy, pro někoho) jednoduchého zprovoznění existujícího  software, přes projekty vhodné pro bakalářské, případně diplomové práce,  až po rozsáhlé projekty postgraduálních studentů, případně celých  skupin řešitelů.
  1414
  1515Všechny soubory, které se projektu týkají, musí být v adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`.  Zadavatel zprostředkuje vytvoření tohoto adresáře a nastavení  vlastníka. Dále v systému nlpis vyplní řešitele a do URL dá odkaz na `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`.  Výjimkou z pravidla o uložení všech relevantních souborů na jedno místo  mohou být velké datové soubory, které jsou vstupem/výstupem nějakých  programů daného projektu a které se nacházejí v adresářích k tomu přímo  určených (např. `/nlp/corpora/*`).
  1616
  17 V adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` vytvoří student podadresář `public_html/`, do nějž umístí soubory, které mají být zveřejněny na adrese `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`. V adresáři `public_html/` vytvoří dále soubor, případně symbolický odkaz `index.html`,  kde zachytí zpočátku cíle a plán projektu na další období, stanoví  etapy a kontrolní body a ideálně aktualizuje "changelog" projektu.
   17V adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` vytvoří student podadresář `public_html/`, do nějž umístí soubory, které mají být zveřejněny na adrese `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`. V adresáři `public_html/` vytvoří dále soubor, případně symbolický odkaz `index.html`,  kde zachytí zpočátku cíle a plán projektu na další období, stanoví  etapy a kontrolní body a ideálně aktualizuje ''changelog'' projektu.
  1818
  1919Pokud bude v adresáři `public_html/` a jeho podadresářích další dokumentace projektu, musí být přístupná pomocí standardních odkazů ze souboru `index.html`. Například jako poslední "změna stavu" se v souboru `index.html` objeví informace o odevzdání diplomové práce spolu s odkazy do archivu práce v [[http://is.muni.cz|IS MU]].
   
  2121Aspoň část projektu by měla být veřejně přístupná. Zveřejnění adresáře zajistíte pomocí souboru `.htaccess` v daném adresáři. Pokud chcete adresář projektu zcela otevřít, do `.htaccess` přidejte řádek `Allow from all`.
  2222
  23 Pozor na data CZPJ, která nejsou volně dostupná. Pokud s takovými daty pracujete, dejte pozor, ať je nezveřejníte. Můžete zveřejnit část nebo můžete přidat omezení na počet spuštění. Pokud si nejste jistí, zeptejte se zadavatele projektu.
   23'''Pozor na data CZPJ''', která nejsou volně dostupná. Pokud s takovými daty pracujete, dejte pozor, ať je nezveřejníte. Můžete zveřejnit část nebo můžete přidat omezení na počet spuštění. Pokud si nejste jistí, zeptejte se zadavatele projektu.
  2424
  2525== Jak vypadá splněný úkol, resp. korektně uzavřený projekt == #Jak_vypad.2BAOE_spln.2BARs-n.2BAP0_.2BAPo-kol.2C_resp._korektn.2BARs_uzav.2BAVk-en.2BAP0_projekt
   
  3333 * `make install` - nainstaluje programy do zadaného adresáře, resp. adresářů;
  3434
  35  * `make doc`  - vytvoří dokumentaci ve všech možných formátech (ps, html, txt).  Tato  akce má smysl, pokud píšete dokumentaci v SGML (to by bylo nejlepší)  nebo TeXu.   Dokumentace by měla mimo jiné  obsahovat podrobnější zadání, způsob   řešení, popis použití výsledných  programů. Příklady souborů `Makefile`, které definují některé z výše uvedených akcí, lze nalézt v adresářích:  [ aurora:~pary/src/cqplib] a [ aurora:~pary/src/utils].
   35 * `make doc`  - vytvoří dokumentaci ve všech možných formátech (ps, html, txt).  Tato  akce má smysl, pokud píšete dokumentaci v SGML (to by bylo nejlepší)  nebo !TeXu.   Dokumentace by měla mimo jiné  obsahovat podrobnější zadání, způsob   řešení, popis použití výsledných  programů. Příklady souborů `Makefile`, které definují některé z výše uvedených akcí, lze nalézt v adresářích:  [ aurora:~pary/src/cqplib] a [ aurora:~pary/src/utils].
  3636
  3737== Odpovědnost za data == #Odpov.2BARs-dnost_za_data
  38 Aby  mohla mít NLPlab přístup k některým zdrojům, zavazuje se v mnoha  případech, že zabrání neoprávněnému užití dat. Proto je každý odpovědný  za ochranu  svěřených dat, která používá při své práci.  To zahrnuje  mimo jiné i odpovědnost za správné nastavení přístupových práv ke  spravovaným souborům a adresářům.
   38Aby  mohlo mít CZPJ přístup k některým zdrojům, zavazuje se v mnoha  případech, že zabrání neoprávněnému užití dat. Proto je každý odpovědný  za ochranu  svěřených dat, která používá při své práci.  To zahrnuje  mimo jiné i odpovědnost za správné nastavení přístupových práv ke  spravovaným souborům a adresářům.
   39
   40'''Pokud si nejste jistí, zeptejte se. Je to jednodušší než čelit problémům kvůli neoprávněnému užití dat.'''
  3941=== Datový prostor === #Datov.2BAP0_prostor
  4042Na  disku, kde jsou domovské adresáře, funguje systém uživatelských kvót.  Pokud v průběhu řešení nějakého úkolu zjistíte, že potřebujete větší  diskový prostor, než povoluje vaše současná kvóta, požádejte zadavatele  úkolu, aby zařídil její zvýšení. Větší projekty bývají umísťovány do  zvláštního prostoru, kde se zpravidla systém kvót neaplikuje. Přesto i  zde platí přísný zákaz  použití přiděleného prostoru pro jiné účely, než  bylo dohodnuto. Porušení tohoto zákazu může mít za následek pozastavení  účtu (a byl už [http://nlp.fi.muni.cz/cs/pravidla?action=AttachFile&do=view&target=poruseni_pravidel.txt takový případ]),  případně definitivní zrušení spolupráce s NLPlab.
  4143
  4244== Ohleduplné chování == #Ohledupln.2BAOk_chov.2BAOE-n.2BAO0-
  43 Práce  mnoha lidí na počítačích NLPlab předpokládá ohleduplné jednání všech  uživatelů. Před spuštěním jakéhokoliv programu s většími nároky na  zdroje (ať už na paměť, procesor nebo diskové prostory) si prosím vždy  ověřte, že nepatřičným způsobem neomezíte práci jiných uživatelů. Pokud  je to možné, nezatěžujte zbytečně laboratorní server aurora spouštěním  programů, které mohou běžet na jednotlivých stanicích. Jinak používejte v  maximální míře  unixového příkazu `nice` pro snížení priority vašich procesů a ověřujte si diskové možnosti pomocí programů `df` a `du`.   Jste na unixu, využívejte jeho výhod. Velké soubory není například  překvapivě třeba kopírovat, stačí vytvořit odkaz pomocí programu `ln`.
   45Práce  mnoha lidí na počítačích CZPJ předpokládá ohleduplné jednání všech  uživatelů. Před spuštěním jakéhokoliv programu s většími nároky na  zdroje (ať už na paměť, procesor nebo diskové prostory) si prosím vždy  ověřte, že nepatřičným způsobem neomezíte práci jiných uživatelů. Pokud  je to možné, nezatěžujte zbytečně laboratorní server aurora spouštěním  programů, které mohou běžet na jednotlivých stanicích. Jinak používejte v  maximální míře  unixového příkazu `nice` pro snížení priority vašich procesů a ověřujte si diskové možnosti pomocí programů `df` a `du`.   Jste na unixu, využívejte jeho výhod. Velké soubory není například  překvapivě třeba kopírovat, stačí vytvořit odkaz pomocí programu `ln`.
  4446
  4547Pozor na stahování cizích webů pomocí `wget`. Je to dobrý nápad, ale pokud provozovateli přetížíte server, nebude vás (ani CZPJ) mít rád. Mnoho dat máme stažených, takže se často stačí jen zeptat v CZPJ. Pokud musíte použít `wget`, nezapomeňte na časovou prodlevu.
  4648
  4749== Zákaz spouštění dlouhodobě běžících procesů == #Z.2BAOE-kaz_spou.2BAWE-t.2BARs-n.2BAO0_dlouhodob.2BARs_b.2BARsBfgDt-c.2BAO0-ch_proces.2BAW8-
  48 Vzhledem  k problémům Linuxu s dlouhodobě běžícími procesy se v NLPlab zakazuje  spouštění dlouhodobě běžících procesů bez předchozí domluvy se správci  laboratorních počítačů. Za obzvláště zavrženíhodné porušení tohoto  zákazu se považuje spouštění programů typu rc5des, SETI, crack apod.
  49 == Pobyt v NLPlab o víkendu a v noci == #Pobyt_v_NLPlab_o_v.2BAO0-kendu_a_v_noci
   50Vzhledem  k problémům Linuxu s dlouhodobě běžícími procesy se v CZPJ zakazuje  spouštění dlouhodobě běžících procesů bez předchozí domluvy se správci  laboratorních počítačů. Za obzvláště zavrženíhodné porušení tohoto  zákazu se považuje spouštění programů typu rc5des, SETI, crack apod.
   51== Pobyt v CZPJ o víkendu a v noci == #Pobyt_v_NLPlab_o_v.2BAO0-kendu_a_v_noci
  5052Pokud  usilovně pracujete na nějakém úkolu a rádi byste chodili do laboratoře o  víkendu, případně zde setrvávali do pozdních nočních hodin, napište nám  a my zařídíme doplnění příslušného seznamu oprávněných osob, který mají   k dispozici vrátní. Provozní doba laboratoře tedy není omezená,  nicméně o víkendech a o svátcích, resp. v nočních hodinách pracovních  dnů, se musíte hlásit na vrátnici a nechat si laboratoř odstřežit. Při  odchodu potom požádejte o opětné zastřežení.
  5153== Tisk v NLPlab == #Tisk_v_NLPlab