Changes between Version 1 and Version 2 of cs/PhdTopics


Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2018, 1:38:01 PM (4 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/PhdTopics

  v1 v2  
  77Témata disertačních prací­ v tomto okruhu jsou zaměřena na řešení úloh v oblastech naznačených výše. V disertačních pracích se předpokládá jednak hledání nových teoretických postupů a technik ve zpracování přirozeného jazyka a jednak jejich implementace do podoby nástrojů použitelných v dalším výzkumu i v praxi.
  88
  9 Tento tématický okruh vznikl v rámci [https://nlp.fi.muni.cz Laboratoře zpracování přirozeného jazyka] na Fakultě informatiky v r. 1997-8. V současnosti Laboratoř existuje pod názvem Centrum zpracování přirozeného jazyka, které již delší dobu spolupracuje s firmou [http://www.seznam.cz Seznam.cz], takže lze formulovat i témata orientovaná na spolupráci s tímto industriálním partnerem. Další možností je trvalá výzkumná spolupráce s britskou firmou [https://www.lexicalcomputing.com Lexical Computing Ltd]. Úspěšné práce lze publikovat ve sbornících mezinárodních konferencí a vhodných recenzovaných časopisech.
   9Tento tématický okruh vznikl v rámci [https://nlp.fi.muni.cz Laboratoře zpracování přirozeného jazyka] na Fakultě informatiky v r. 1997-8. V současnosti Laboratoř existuje pod názvem Centrum zpracování přirozeného jazyka, které již delší dobu spolupracuje s firmou [https://o.seznam.cz/ Seznam.cz], takže lze formulovat i témata orientovaná na spolupráci s tímto industriálním partnerem. Další možností je trvalá výzkumná spolupráce s britskou firmou [https://www.lexicalcomputing.com Lexical Computing Ltd]. Úspěšné práce lze publikovat ve sbornících mezinárodních konferencí a vhodných recenzovaných časopisech.
  1010
  11 Školitelé: [https://is.muni.cz/person/455 prof. !PhDr. Karel Pala, CSc.], [https://is.muni.cz/person/1648 doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.], [https://is.muni.cz/person/3692 doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.]
   11Školitelé: [https://is.muni.cz/person/455 prof. PhDr. Karel Pala, CSc.], [https://is.muni.cz/person/1648 doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.], [https://is.muni.cz/person/3692 doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.]