wiki:cs/PhdCalls

Version 4 (modified by Ales Horak, 8 years ago) (diff)

--

PhD pozice v Centru ZPJ FI MU

Centrum ZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.

Projekt TextMiner

školitel: doc.Aleš Horák
období: 2016-2019
poskytovatel: MV ČR
1-2 pozice

Nový tříletý projekt zaměřený na extrakce entit a vztahů v rozsáhlých textech. Cílem projektu je vývoj nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka, které umožní extrahovat z různých typů textů informace o entitách (jméno člověka, místa, organizace, čas, email nebo telefon) a vztazích mezi nimi a dolovat informace založené na autorském stylu (vzdělání autora, pohlaví autora, originálnost původu textu - zda jde o strojový překlad). Všechny zmíněné vlastnosti textu budou získány analýzou textů pomocí nástrojů jazykových analýza a nástrojů založených na technikách strojového učení a stylometrie.

Projekt OCRMiner

školitel: doc.Aleš Horák
období: 2016-2018
poskytovatel: Konica Minolta
1 pozice

Nová spolupráce s průmyslovým partnerem FI, firmou Konica Minolta. Cílem je návrh a implementace algoritmů pro extrakci informací ze skenovaných dokumentů.

Projekt DEB LDI

školitel: doc.Aleš Horák,dr.Adam Rambousek
období: 2016-2017
poskytovatel: MŠMT ČR
1 pozice