wiki:cs/PhdCalls

Version 15 (modified by Ales Horak, 3 years ago) (diff)

--

PhD pozice v Centru ZPJ FI MU

Centrum ZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.

Extrakce entit z historických dokumentů

školitel: doc. Aleš Horák,dr. Adam Rambousek
období: 2020–2023
poskytovatel: TAČR ČR
1 pozice

Vývoj nástrojů pro extrakci informací o entitách (osoby, místa, ...) ve skenovaných historických dokumentech.

Lexikální akvizice

školitel: doc. Pavel Rychlý
období: 2021–2025
Poskytovatel: Lexical Computing
1 pozice

Automaticá a poloautomatická tvorba lexika pomocí metod hlubokého učení (indukce významu, dobré slovníkové příklady, definice atd.)

Strojový překlad

školitel: doc. Pavel Rychlý
období: 2021–2025
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy