wiki:cs/PhdCalls

Version 13 (modified by Ales Horak, 4 years ago) (diff)

--

PhD pozice v Centru ZPJ FI MU

Centrum ZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.

Projekt DEB Tezaurus

školitel: doc. Aleš Horák,dr. Adam Rambousek
období: 2018-2019
poskytovatel: TAČR ČR
1-2 pozice

Vývoj nástrojů pro editaci a propojování on-line oborových tezaurů (Linked Data).

Projekt DIACRAN II

školitel: doc. Pavel Rychlý
období: 2016-2019
poskytovatel: Lexical Computing
1 pozice

Projekt DIACRAN II navazuje na předchozí výzkumný projekt DIACRAN, v rámci kterého byly vyvinuty automatické metody pro detekci trendů v časovém vývoji jazyka na úrovni slovních tvarů. Cílem je rozvinout tyto metody na úroveň významů slov definovaných kontextem jejich použití v reálných textech, tj. automaticky detekovat systematické změny kontextů slov, které indikují posun (ztrátu/získání) významu.