Changes between Version 3 and Version 4 of cs/OpravySlovenstinyProCechy


Ignore:
Timestamp:
Aug 18, 2016, 4:06:13 PM (7 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/OpravySlovenstinyProCechy

  v3 v4  
  7979
  8080==== Přídavná jména ==== #h.8d8em9kx8tx4
  81 || 1 || pekn-ý || pekn-á || pekn-é || cudz-í || cudz-ia || cudz-ie || páv-í || páv-ia || páv-ie ||
  82 || 2 || pekn-ého || pekn-ej || pekn-ého || cudz-ieho || cudz-ej || cudz-ieho || páv-ieho || páv-ej || páv-ieho ||
  83 || 3 || pekn-ému || pekn-ej || pekn-ému || cudz-iemu || cudz-ej || cudz-iemu || páv-iemu || páv-ej || páv-iemu ||
  84 || 4 || pekn-ého (živ.), pekn-ý (neživ.) || pekn-ú || pekn-é || cudz-ieho (živ.), cudz-í (neživ.) || cudz-iu || cudz-ie || páv-íeho (živ.), páv-í (neživ.) || páv-iu || páv-ie ||
  85 || 6 || pekn-om || pekn-ej || pekn-om || cudz-om || cudz-ej || cudz-om || páv-om || páv-ej || páv-om ||
  86 || 7 || pekn-ým || pekn-ou || pekn-ým || cudz-ím || cudz-ou || cudz-ím || páv-ím || páv-ou || páv-ím ||
  87 || 1 || pekn-í || pekn-é || || cudz-í || cudz-ie || || páv-í || páv-ie || ||
  88 || 2 || pekn-ých || pekn-ých || || cudz-ích || cudz-ích || || páv-ích || páv-ích || ||
  89 || 3 || pekn-ým || pekn-ým || || cudz-ím || cudz-ím || || páv-ím || páv-ím || ||
  90 || 4 || pekn-ých || pekn-é || || cudz-ích || cudz-ie || || páv-ích || páv-ie || ||
  91 || 6 || pekn-ých || pekn-ých || || cudz-ích || cudz-ích || || páv-ích || páv-ích || ||
  92 || 7 || pekn-ými || pekn-ými || || cudz-ími || cudz-ími || || páv-ími || páv-ími || ||
   81
   82|| 1 || pekn-ý                            || pekn-á  || pekn-é    || || 1 || pekn-í   || pekn-é   ||
   83|| 2 || pekn-ého                          || pekn-ej || pekn-ého  || || 2 || pekn-ých || pekn-ých ||
   84|| 3 || pekn-ému                          || pekn-ej || pekn-ému  || || 3 || pekn-ým  || pekn-ým  ||
   85|| 4 || pekn-ého (živ.), pekn-ý (neživ.)  || pekn-ú  || pekn-é    || || 4 || pekn-ých || pekn-é   ||
   86|| 6 || pekn-om                           || pekn-ej || pekn-om   || || 6 || pekn-ých || pekn-ých ||
   87|| 7 || pekn-ým                           || pekn-ou || pekn-ým   || || 7 || pekn-ými || pekn-ými ||
   88||   ||
   89|| 1 || cudz-í                            || cudz-ia || cudz-ie   || || 1 || cudz-í   || cudz-ie  ||
   90|| 2 || cudz-ieho                         || cudz-ej || cudz-ieho || || 2 || cudz-ích || cudz-ích ||
   91|| 3 || cudz-iemu                         || cudz-ej || cudz-iemu || || 3 || cudz-ím  || cudz-ím  ||
   92|| 4 || cudz-ieho (živ.), cudz-í (neživ.) || cudz-iu || cudz-ie   || || 4 || cudz-ích || cudz-ie  ||
   93|| 6 || cudz-om                           || cudz-ej || cudz-om   || || 6 || cudz-ích || cudz-ích ||
   94|| 7 || cudz-ím                           || cudz-ou || cudz-ím   || || 7 || cudz-ími || cudz-ími ||
   95||   ||
   96|| 1 || páv-í                             || páv-ia  || páv-ie    || || 1 || páv-í    || páv-ie   ||
   97|| 2 || páv-ieho                          || páv-ej  || páv-ieho  || || 2 || páv-ích  || páv-ích  ||
   98|| 3 || páv-iemu                          || páv-ej  || páv-iemu  || || 3 || páv-ím   || páv-ím   ||
   99|| 4 || páv-íeho (živ.), páv-í (neživ.)   || páv-iu  || páv-ie    || || 4 || páv-ích  || páv-ie   ||
   100|| 6 || páv-om                            || páv-ej  || páv-om    || || 6 || páv-ích  || páv-ích  ||
   101|| 7 || páv-ím                            || páv-ou  || páv-ím    || || 7 || páv-ími  || páv-ími  ||
  93102
  94103Časté chyby: záměna tvaru jednotného a množného čísla u vzoru pekný (chytrí telefón, správně chytrý telefón, ľudia, ktorý - správně ktorí)